Referentiegids

Vennootschapsbelasting

Hoofdstuk 5

Berekening van de belastbare winst: de ‘veertien bewerkingen’

Afdeling 1

Algemene bepalingen

1. Principe

art. 74-79 KB/WIB