Referentiegids

Vennootschapsbelasting

Hoofdstuk 7

Speciale regimes

V 9700
Bepaalde vennootschappen en organisaties zijn onderworpen aan speciale regels inzake vennootschapsbelasting. We bespreken hieronder kort de speciale regimes die van toepassing zijn voor:
  • Coöperatieve vennootschappen (V 9715);
  • Intercommunales (