Referentiegids

Vennootschapsbelasting

Bijlagen

Bijlage 2 (art. 20 KB/WIB 92)

§1. De bedrijfsvoertuigen die verkregen zijn via herbelegging moeten beantwoorden aan de volgende ecologische normen: 1° wat betreft de aanhangwagens en opleggers bestemd voor het vervoer van goederen met een maximum toegelaten massa van minstens vier ton, deze moeten in nieuwe staat zijn verkregen en uitgerust zijn met een luchtvering of een als gelijkwaardig erkende vering;
2° wat betreft de aanhangwagens die uitsluitend getrokken wo...