Referentiegids

Vennootschapsbelasting

Hoofdstuk 1

Aan de vennootschapsbelasting ­onderworpen belastingplichtigen

V 10
Aan de vennootschapsbelasting (venn.b.) zijn onderworpen (art. 179 en 179/1 WIB):
  • de vennoot­schappen met fiscale woonplaats in België;
  • de organismen voor de financiering van pensioenen (OFP) en de gemeente­spaar­kassen;