Resultaten

 
Resultaat 1 tot 10 van 2478 resultaten
 • Tips & Advies U en uw vennootschap - De auto overkopen of onttrekken aan uw vennootschap?
  Uw BVBA heeft onlangs een nieuwe auto gekocht die minder CO2 uitstoot dan de vorige. Die vorige auto zou u naar u privé willen halen. Hoe doet u dat het best: door hem over te kopen of via een zgn. onttrekking?
  Klik hier
 • Tips & Advies U en uw vennootschap - Goede deal met uw BVBA is een goede deal met fiscus?
  U bent privé al lang eigenaar van een grond die u aan uw BVBA wilt verkopen. Vermits u daar in principe niet op belast wordt, bent u geneigd om een hoge prijs te vragen. Dat u daar toch beter mee oplet, blijkt uit een arrest van 05.03.2019.
  Klik hier
 • Tips & Advies U en uw vennootschap - Verliezen privé ten laste nemen via uw rekening-courant?
  Een bedrijfsleider brengt privé € 52.400 in aftrek als werkelijke beroepskosten. Hij zou nl. voor dat bedrag verliezen van zijn vennootschap ten laste genomen hebben. De fiscus, daarin gevolgd door de rechter, weigert de aftrek, omdat de tenlasteneming via de rekening-courant (rc) verlopen is. Hoe zit dat?
  Klik hier
 • Tips & Advies U en uw vennootschap - Factuur is oké voor investeringsaftrek?
  Voor investeringen tot 31.12.2019 is de investeringsaftrek 20%, vanaf 2020 wordt het opnieuw 8%. Wanneer is er echter sprake van een investering in 2019? Volstaat het dat de factuur van 2019 is?
  Klik hier
 • Tips & Advies U en uw vennootschap - Wanneer krijgt u interesten van de fiscus?
  Wanneer krijgt u interesten van de fiscus?..Moratoriuminteresten? Dat zijn kortweg interesten die u krijgt van de fiscus als die u belastingen moet teruggeven die u betaald heeft, maar niet verschuldigd was. Meer bepaald gaat het over de situatie waarin u een aanslag betaald heeft, maar een bezwaar of verzoek tot ambtshalve ontheffing indient en (gedeeltelijk) gelijk krijgt. Enkel na ingebrekestelling. Vroeger kreeg u die interesten automatisch, maar sinds 01.01.2018 moet u de fiscus eerst in gebreke stellen....
  Klik hier
 • Tips & Advies U en uw vennootschap - Aftrekbaar percentage taxikosten?
  Aftrekbaar percentage taxikosten?..Taxikosten zijn autokosten. Als u af en toe een taxi neemt voor uw zaak, zijn de kosten daarvan beroepskosten voor uw vennootschap en dus in principe aftrekbaar. Aangezien taxikosten echter autokosten zijn, moet de aftrek wel beperkt worden. Let op!  Dit geldt ook voor de kosten van een taxi die u in het buitenland neemt. Beperking op basis van CO2-uitstoot. De beperking van autokosten gebeurt op basis van de CO2 -uitstoot van de auto. Nu is dat nog volgens CO2 -uitstootklassen,...
  Klik hier
 • Tips & Advies U en uw vennootschap - Gelijkvormigheidsattest is ook oké
  Gelijkvormigheidsattest is ook oké..Geen CO2meer op inschrijvingsbewijs. Wij vertelden al dat voor auto’s die sinds 01.07.2019 ingeschreven zijn de CO2 -uitstoot niet meer op het inschrijvingsbewijs staat, hoewel voor de fiscus de CO2 op het inschrijvingsbewijs de enige juiste is. U kunt die uitstoot wel opzoeken via de website van de DIV of gewoonweg de CO2 -waarde vermeld op het gelijkvormigheidsattest gebruiken. We zeiden toen ook dat de fiscus nog niet officieel bevestigd had of dit wel oké was. Nu officieel...
  Klik hier
 • Tips & Advies U en uw vennootschap - Huurwaarborg online?
  Huurwaarborg online?..Huurwaarborg. Zoals u weet, mag de verhuurder van een pand aan de huurder een huurwaarborg vragen, tenminste als dat zo in de huurovereenkomst opgenomen is. Aan het einde van de overeenkomst krijgt de huurder de waarborg terug, na de eventuele aftrek van een bedrag dat dient om de verhuurder te vergoeden voor door de huurder veroorzaakte schade. Online alternatief voor geblokkeerde rekening. Doorgaans wordt de huurwaarborg gestort op een geblokkeerde rekening. De blokkering wordt dan aan...
  Klik hier
 • Tips & Advies U en uw vennootschap - Kunt u nog werknemer in uw BVBA zijn?
  Het nieuwe vennootschapsrecht bepaalt dat bestuurders hun mandaat als zelfstandige moeten uitoefenen. Kunt u dan sowieso geen werknemer meer zijn in uw BVBA? Wat met een NV en welke stappen moet u desgevallend ondernemen?
  Klik hier
 • Tips & Advies U en uw vennootschap - Extra privévoordeel voor een gratis laadpaal?
  U heeft via uw BVBA een elektrische auto gekocht die u ook privé gebruikt. Wordt u dan eigenlijk privé op een extra voordeel belast als uw BVBA de elektriciteit betaalt en ook de laadpaal bij u thuis?
  Klik hier
 
Resultaat 1 tot 10 van 2478 resultaten

Verfijn resultaat

Hulpmiddelen

Data