Resultaten

 
Resultaat 1 van 3 resultaten
 • Tips & Advies U en uw vennootschap - De zgn. 5%-aanslag binnenkort afgeschaft?
  De zgn. 5%-aanslag binnenkort afgeschaft?..Aanslag op bezoldigingstekort. Over deze afzonderlijke aanslag ingevoerd bij de hervorming van de vennootschapsbelasting, hebben we het hier al geregeld gehad. Het tarief van de aanslag is 5,1% voor de aanslagjaren 2019 en 2020 en zou vanaf aanslagjaar 2021 nog 5% bedragen. Afschaffing in het vooruitzicht! Op 19.03.2019 werd in de Commissie Financiën van de Kamer een wetsvoorstel goedgekeurd om deze aanslag af te schaffen. Nu moet ook nog de zgn. plenaire vergadering...
  Klik hier
 • Tips & Advies U en uw vennootschap - Afzonderlijke aanslag zou 5% blijven!
  Afzonderlijke aanslag zou 5% blijven!..Aanslag op bezoldigingstekort. Neemt u uit uw vennootschap minder loon op dan het zgn. minimumloon, dan moet ze sinds dit jaar op het tekort een afzonderlijke aanslag betalen. Eerst 5,1%. Voor de aanslagjaren 2019 en 2020 is het tarief van de aanslag 5%. Die 5% moet wel nog verhoogd worden met de zgn. crisisbijdrage van 2%, zodat het totale tarief 5,1% is (5% x 102%). Daarna 10%? Vanaf aanslagjaar 2021 was dat inderdaad de bedoeling en zo staat het nu ook nog in de wet,...
  Klik hier
 • Tips & Advies U en uw vennootschap - Liquidatiereserve, gevolg voor tarief?
  Liquidatiereserve, gevolg voor tarief?..Het tarief vennootschapsbelasting? Over dat tarief gaat het inderdaad. Wanneer uw vennootschap immers een dividend uitkeert van meer dan 13% van het gestorte kapitaal (aan het begin van het boekjaar), dan is ze uitgesloten van het verlaagd tarief (art. 215, lid 3, 3° WIB 92) . Vastklikregeling-Di Rupo. Die regeling hield in dat u reserves als dividend moest uitkeren om ze daarna in het kapitaal op te nemen. Om te vermijden dat de meeste vennootschappen die van de regeling...
  Klik hier
 
Resultaat 1 van 3 resultaten