Resultaten

 
Resultaat 1 van 5 resultaten
 • Tips & Advies Financieel management - Grondwettelijk Hof vernietigt ‘fairness tax’: nu bezwaar aantekenen?
  De fairness tax wordt in principe afgeschaft. Het Grondwettelijk Hof heeft ze recentelijk ook vernietigd, maar met behoud van de gevolgen voor aanslagjaar 2014-2018. Wanneer is het na dat arrest toch zinvol om bezwaar in te dienen? Waarom is het dan belangrijk of u de ontvangen dividenden op uw beurt al dan niet doorgestort heeft aan uw moedervennootschap? Wat zijn de consequenties van dat ‘behoud van gevolgen’ voor een lopend bezwaar?
  Klik hier
 • Tips & Advies U en uw vennootschap - Fairness tax vernietigd...
  Fairness tax vernietigd.....Fairness tax? Dat is een afzonderlijke aanslag in de vennootschapsbelasting. Ze wordt toegepast als een vennootschap dividenden uitkeert die niet effectief belast worden omdat de belastbare winst van de vennootschap geneutraliseerd wordt door de notionele interestaftrek en/of de aftrek van overgedragen verliezen. Arrest Grondwettelijk Hof. Recent heeft het Grondwettelijk Hof de zgn. fairness tax grotendeels vernietigd (GwH, 01.03.2018) . Deze belasting blijkt immers in strijd te zijn...
  Klik hier
 • Tips & Advies Financieel management - Fairness tax: boekhoudkundige verwerking
  In haar advies 2014/8 van 4 juni 2014 licht de CBN toe hoe u de ‘fairness tax’ boekhoudkundig correct verwerkt. Wat houdt de ‘fairness tax’ precies in? Voor wie is ze van toepassing? Welke boekhoudkundige verwerking stelt de CBN voorop?
  Klik hier
 • Tips & Advies Financieel management - Fairness tax: optimalisatiemogelijkheden?
  De invoering van de fairness tax in 2013 blijft vragen oproepen. Wat houdt die fairness tax precies in? Hoe wordt hij berekend en voor welke bedrijven is hij van toepassing? Waarom wordt er bij de berekening een onderscheid gemaakt tussen de uitkering van ‘oude’ en ‘nieuwe’ belaste reserves? Wat zijn de ‘slechte aftrekken’ die een impact hebben op de hoogte van de nieuwe belasting? Kan het bedrijf door op de volgende algemene vergadering een dividend toe te kennen de ‘fairness tax’ vermijden?...
  Klik hier
 • Tips & Advies U en uw vennootschap - Wakker liggen van de fairness tax?
  Wakker liggen van de fairness tax?.. Wat is dat? De fairness tax is ingevoerd met de wet van 30.07.2013 houdende diverse bepalingen (BS van 01.08.2013) en is een minimale belasting voor vennootschappen die dividenden uitkeren, maar in de normale vennootschapsbelasting geen of weinig belasting betalen omdat ze nog fiscale aftrekposten hebben. 5,15%. Dat is het tarief van de taks (5% + aanvullende crisisbijdrage). Dit tarief wordt kortweg toegepast op de nog niet belaste dividenden in de mate waarin ze...
  Klik hier
 
Resultaat 1 van 5 resultaten

Verfijn resultaat

Hulpmiddelen

Data