Resultaten

 
Resultaat 1 tot 10 van 13 resultaten
 • Tips & Advies U en uw vennootschap - Voor het nieuwe jaar op restaurant met uw klanten?
  Om 2019 goed in te zetten, bent u van plan om in januari met enkele van uw beste klanten te gaan lunchen. In welke mate zijn die kosten dan aftrekbaar en kan er eventueel sprake zijn van een privé belastbaar voordeel?
  Klik hier
 • Tips & Advies U en uw vennootschap - Restaurantkosten voortaan ook anders doorfactureren?
  Sinds 2018 is het een en ander gewijzigd aan de doorrekening van autokosten, dat vertelden we u al. Is er inzake de aftrekbeperking voor restaurantkosten die u aan uw klant doorfactureert dan ook iets veranderd en wat met de btw?
  Klik hier
 • Tips & Advies U en uw vennootschap - GKS-ticket is sowieso beroepsmatig?
  GKS-ticket is sowieso beroepsmatig?..Geregistreerd kassasysteem (GKS). Een vennootschap kreeg een belastingcontrole en de controleur verwierp de aftrek van de restaurantkosten. Volgens hem was immers het beroepsmatige karakter ervan niet aangetoond. De vennootschap betwist dit en legt de nodige btw-bonnetjes, ondertussen zijn dat GKS-tickets, voor als bewijs. Maar ook de rechter geeft hem geen gelijk. De loutere overlegging van die ticketjes bewijst immers niet dat het beroepsmatige restokosten zijn (Antwerpen,...
  Klik hier
 • Tips & Advies U en uw vennootschap - Volstaat een kassaticket als bewijs?
  Volstaat een kassaticket als bewijs?..U krijgt geen btw-bonnetje meer. Restaurants moeten zoals bekend sinds 01.01.2016 in principe gebruik maken van een geregistreerd kassasysteem of zgn. witte kassa. U krijgt dan van het restaurant geen btw-bonnetje meer, maar enkel een ticket afkomstig van die witte kassa. Voldoende bewijs voor aftrek kosten? Jazeker. De tickets van een witte kassa vervangen eenvoudigweg de btw-bonnetjes. De invoering van de ‘witte kassa’ heeft m.a.w. geen gevolgen voor de aftrekbaarheid...
  Klik hier
 • Tips & Advies U en uw vennootschap - Restokosten optimaal doorrekenen
  Restokosten optimaal doorrekenen.. Slechts voor 69% aftrekbaar bij u. U bent bv. consultant en u gaat regelmatig op restaurant voor uw klanten, aan wie u volgens afspraak die kosten mag doorrekenen. Het is dan uw vennootschap die 31% van die restokosten moet aangeven als zgn. verworpen uitgaven. Uw bvba wordt zo twee keer belast op 31% van die kosten, nl. een keer via de doorrekening ervan (een opbrengst voor uw vennootschap) en een keer als verworpen uitgave. Tenzij... U mag die restokosten toch voor...
  Klik hier
 • Tips & Advies U en uw vennootschap - Is een btw-bonnetje een noodzaak?
  Is een btw-bonnetje een noodzaak?.. Voor aftrekbaarheid van restaurantkosten. Dat is althans wat een controleur beweerde. Als bewijs van haar restaurantkosten kon een vennootschap wel Visa-afrekeningen en ticketjes voorleggen, maar geen btw-bonnetjes als dusdanig en dus verwierp de controleur de aftrek van die restaurantkosten. Neen, zegt de rechter! Voor de aftrekbaarheid van uw restaurantkosten moet u kunnen bewijzen dat u die kosten effectief gemaakt heeft én dat ze beroepsmatig zijn (rb. Leuven,...
  Klik hier
 • Tips & Advies U en uw vennootschap - Nooit 309% op restaurantkosten!
  Nooit 309% op restaurantkosten!.. Versoepeling monsterboete en restokosten. Zoals u weet, werd de aanslag van 309% afgelopen zomer versoepeld. De wet werd gewijzigd en de fiscus bracht een circulaire uit (Ci.RH. 421/628.803 van 22.07.2013) . Volgens die circulaire zijn restaurantkosten met een louter privékarakter die door uw vennootschap betaald worden “voordelen van alle aard die als zodanig behandeld moeten worden” , lees: belast via uw privéaangifte. Nooit 309%. Recentelijk werd nog eens...
  Klik hier
 • Tips & Advies U en uw vennootschap - Restokosten voor uw klant niet in verworpen uitgaven?
  Een collega verminderde de niet-aftrekbare restaurantkosten van zijn vennootschap met de kosten die doorgefactureerd waren aan zijn klanten. De fiscus en de rechtbank gingen hier niet mee akkoord. Hoezo, dat kan toch... ?
  Klik hier
 • Tips & Advies U en uw vennootschap - Is eten in sterrenzaak overdreven?
  Is eten in sterrenzaak overdreven?.. Restaurantkosten. Gaat u met een zakenrelatie op restaurant, dan is 31% van die restaurantkosten fiscaal niet aftrekbaar. Soms kan de fiscus echter nog een groter stuk van de kosten verwerpen, nl. wanneer die ‘overdreven’ zijn (art. 53, 10° WIB). Wanneer overdreven? Dat is afhankelijk van geval tot geval, rekening houdend met o.a. de grootte van uw vennootschap, het belang van de klant, enz. Tip. Het is uw controleur die moet bewijzen waarom hij welk deel overdreven...
  Klik hier
 • Tips & Advies U en uw vennootschap - Restaurantkosten veilig voor 309%?
  Sinds kort is de versoepelde wettekst over de 309% een feit, maar die zegt niets over restaurantkosten. Oei, loopt u daarop dan wel nog een risico?
  Klik hier
 
Resultaat 1 tot 10 van 13 resultaten