Resultaten

 
Resultaat 1 tot 10 van 16 resultaten
 • Tips & Advies U en uw vennootschap - Is uw boekhouder accountant geworden?
  Is uw boekhouder accountant geworden?..Drie instituten. De zgn. cijferberoepers hadden tot nu toe drie officiële beroepsinstituten. Bedrijfsrevisoren moeten lid zijn van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren en daarnaast waren er nog het IAB, het Instituut voor Accountants en Belastingconsulenten en het BIBF, het Belgisch Instituut voor Boekhouders en Fiscalisten. IAB en BIBF fusioneren. Er was al enkele jaren sprake van dat die twee instituten zouden fusioneren en nu is dat gerealiseerd. Een onlangs goedgekeurde...
  Klik hier
 • Tips & Advies Financieel management - Nu tijd om uw archieven op te ruimen?
  Als een aantal medewerkers tijdens de kerstperiode toch komen werken, is het misschien een goed moment om uw archieven eens op te ruimen. Met welke bewaartermijnen moet u dan rekening houden? Welke uitzonderingen zijn er?
  Klik hier
 • Tips & Advies U en uw vennootschap - Spelregels voor te ontvangen en op te maken facturen
  In de laatste maanden van 2017 maakt uw bvba kosten waarvoor ze de factuur pas in 2018 verwacht. Mag ze die kosten dan al in 2017 aftrekken? Hoe zit dat omgekeerd als u eind 2017 nog prestaties doet die u pas in 2018 factureert?
  Klik hier
 • Tips & Advies Financieel management - CEO-fraude: hoe voorkomen?
  Alleen al in de VS verloren bedrijven volgens de FBI tussen juni 2015 en januari 2016 meer dan 3 miljard dollar door CEO-fraude. Ook in Europa is er een sterke toename. Wat is CEO-fraude precies? Hoe kunt u ze helpen voorkomen via een goede interne controle en aandacht voor de juiste bedrijfscultuur?
  Klik hier
 • Tips & Advies Financieel management - Alarmbelprocedure of rechtvaardiging behoud waarderingsregels in continuïteit?
  Als u bij het opmaken van de jaarrekening constateert dat het nettoactief van de vennootschap lager ligt dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, dan moet het bestuur zoals u weet de zgn. alarmbelprocedure naleven. Als het bestuur die procedure niet naleeft, kan haar bestuurdersaansprakelijkheid in het gedrang komen. De verplichting om te verantwoorden waarom u de waarderingsregels in continuïteit blijft toepassen, is wellicht minder bekend. Wanneer speelt die verplichting, wat houdt ze concreet...
  Klik hier
 • Tips & Advies U en uw vennootschap - Bewaartermijn elektronische factuur?
  Bewaartermijn elektronische factuur?..Bewaartermijn van ‘gewone’ facturen. Zowel voor de belastingen (art. 315 en 315bis WIB 92) als de btw (art. 60 W.Btw) bent u verplicht om uw facturen ten minste zeven jaar te bewaren. Die termijn loopt vanaf 1 januari van het jaar na het jaar waarin de factuur uitgereikt werd. Ook voor elektronische facturen? Jawel! Houd er wel rekening mee dat u de facturen gedurende die hele bewaringstermijn in een leesbaar formaat moet kunnen voorleggen aan de fiscus. Eventueel...
  Klik hier
 • Tips & Advies Financieel management - Wanneer maakt het bedrijf deel uit van een consortium en wat zijn dan de gevolgen?
  In familiale groepen gebeurt het wel vaker dat de familie de aandelen van de verschillende bedrijven rechtstreeks aanhoudt. De Commissie voor Boekhoudkundige Normen bracht onlangs een advies uit over de ‘consolidatie bij de horizontale groep’ (CBN-advies 2017/6, 15.03.2017) . Wanneer maakt een bedrijf deel uit van een consortium? Wat zijn dan de fiscale gevolgen? Welke impact heeft dat op uw jaarrekening? Heeft een consortium ook een consolidatieplicht?
  Klik hier
 • Tips & Advies Financieel management - Boekhoudrecht: ruling vragen binnenkort ook mogelijk?
  Binnenkort komt er ook voor vragen omtrent de toepassing van het boekhoudrecht een rulingcommissie. Met welke vragen kunt u daar terecht? Kunt u daar ook een ruling vragen als uw aanvraag ook fiscaalrechtelijke gevolgen heeft? Wanneer wel en wanneer niet? Welke andere uitsluitingen gelden er? Wat is dan nog de rol van de adviezen van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen?
  Klik hier
 • Tips & Advies Financieel management - Bent u vanaf nu langer een kmo, ook voor de fiscus?
  Naar aanleiding van de omzetting van de Europese accountancyrichtlijn werd er onlangs een nieuwe definitie van kmo’s ingevoerd (wet van 18.12.2015, BS 30.12.2015) . Hoe bepaalt u vanaf nu of het bedrijf nog aan de criteria voldoet om als kmo aanzien te worden? Werken die nieuwe regels ook door op fiscaal vlak, zodat u de fiscale gunstmaatregelen voor kmo’s nu langer kunt genieten? Met welke andere belangrijke wijzigingen moet u nu rekening houden? Is de consolidatieplicht ook versoepeld? Moet u...
  Klik hier
 • Tips & Advies Financieel management - Sturen met boordtabellen: ook voor u een ‘balanced scorecard’?
  Wat is het belang van niet-financiële prestatiemaatstaven? In welke mate bent u wettelijk verplicht (bv. in het jaarverslag of in de informatie aan de ondernemingsraad) om meer dan alleen maar de boekhoudkundige cijfers toe te lichten? Waarom is een goede ‘boordtabel’ daarnaast voor elk bedrijf ook belangrijk om proactief te kunnen sturen? Hoe kan een ‘balanced scorecard’ u daarbij helpen? Vanuit welke invalshoeken kijkt u met zo’n balanced scorecard naar het bedrijf? Waarom is het belangrijk...
  Klik hier
 
Resultaat 1 tot 10 van 16 resultaten

Verfijn resultaat

Hulpmiddelen

Data