Resultaten

 
Resultaat 1 tot 10 van 59 resultaten
 • Tips & Advies U en uw vennootschap - Nieuwe modellen jaarrekening?
  Nieuwe modellen jaarrekening?..Modellen jaarrekening. Voor de indiening van de jaarrekening bij de Balanscentrale van de Nationale Bank (NBB) moet een voorgeschreven model gebruikt worden. Er zijn drie modellen: het volledig schema voor grote vennootschappen, het verkort schema voor kleine vennootschappen en het microschema voor microvennootschappen. Nieuwe modellen. Het KB van 29.04.2019 tot uitvoering van het WVV (BS 30.04.2019) bevat enkele nieuwe modellen, nl. voor de bv(ba) en de cv(ba), die geen kapitaal...
  Klik hier
 • Tips & Advies U en uw vennootschap - Goedgekeurde jaarrekening corrigeren
  Goedgekeurde jaarrekening corrigeren..Fout in jaarrekening verbeteren. Een jaarrekening die door de algemene vergadering goedgekeurd is, is in principe definitief. Stelt u achteraf vast dat er een fout in zit, dan is de vraag of u die nog mag of misschien zelfs moet rechtzetten. Wat zegt de wet? Een zgn. CBN-advies hierover (CBN-advies 2014/4) is opgenomen in het nieuwe vennootschapsrecht. Volgens de wet kan een goedgekeurde jaarrekening niet alleen gecorrigeerd worden in geval van materiële fouten en valse...
  Klik hier
 • Tips & Advies Financieel management - Fiscale consolidatie: hoe ‘groepsbijdrage’ correct boeken?
  Sinds aanslagjaar 2019 bestaat er ook in België een systeem van fiscale consolidatie (wet van 25.12.2017) , de zgn. groepsbijdrageregeling. De CBN publiceerde daarover op 13 maart 2019 een ontwerpadvies. Hoe verwerkt u die groepsbijdrageregeling correct in uw jaarrekening?
  Klik hier
 • Tips & Advies U en uw vennootschap - Nieuwe jaarrekening modellen?
  Nieuwe jaarrekening modellen?..Wat? Zoals u weet, moet u de jaarrekening van uw vennootschap neerleggen bij de Balanscentrale van de Nationale Bank (NBB) volgens de gestandaardiseerde formulieren die door de NBB vastgelegd worden. Onlangs zijn die modellen, die u gratis kunt downloaden van http://www.balanscentrale.be , lichtjes gewijzigd (mededeling van de NBB in het BS van 18.01.2019) . Bovendien moet u ze al gebruiken voor de jaarrekening over boekjaar 2018! Welk model gebruiken? Zoals voorheen zijn er nog...
  Klik hier
 • Tips & Advies U en uw vennootschap - Jaarrekening neerleggen in 2019
  Jaarrekening neerleggen in 2019..Verplicht en niet gratis. Behalve als uw vennootschap een vof, comm.v of cvoa is, bent u verplicht om de jaarrekening neer te leggen bij de Balanscentrale van de Nationale Bank van België. Die neerlegging is niet gratis en de neerleggingskosten worden elk jaar verhoogd door indexering. Tarieven voor 2019. Die zijn onlangs bekendgemaakt (BS 11.12.2018) . Hoeveel uw vennootschap moet betalen, wordt bepaald door twee zaken: de wijze van indiening (xbrl-bestand, pdf-bestand, op...
  Klik hier
 • Tips & Advies Financieel management - Schuldvergelijking en verbod compensatie?
  Wanneer mag u volgens een recent advies van de CBN (CBN-advies 2018/20 van 13.09.2018) wederzijdse vorderingen en schulden met eenzelfde tegenpartij boekhoudkundig met elkaar compenseren? Mag u de vordering zelf die u op een leverancier of klant heeft, ook altijd zomaar compenseren met de bedragen die u hem nog verschuldigd bent?
  Klik hier
 • Tips & Advies U en uw vennootschap - Laattijdige maar juiste jaarrekening?
  Laattijdige maar juiste jaarrekening?..Voorlopige en definitieve jaarrekening. Een vennootschap had een vennootschapsaangifte ingediend op basis van een voorlopige jaarrekening. Enige tijd later stelde ze een definitieve jaarrekening op en wilde ze ook de belastingaangifte corrigeren. Ze vroeg om een ambtshalve ontheffing op basis van een zgn. nieuw bescheid waarvan de laattijdige overlegging verantwoord wordt door gewettigde redenen. Wat zei de rechter? De vennootschap kreeg gelijk (Brussel, 18.04.2018) . Een...
  Klik hier
 • Tips & Advies U en uw vennootschap - Oei, een klopjacht op spookbedrijven?
  ‘Gerecht houdt klopjacht op spookbedrijven’, kopten enkele kranten onlangs! Is uw slapende vennootschap ook zo’n geviseerd ‘spookbedrijf’ en moet u iets doen?
  Klik hier
 • Tips & Advies Financieel management - ‘Going concern’ of discontinuïteit: impact op de waarderingsregels?
  De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceerde onlangs een ontwerpadvies over ‘de waarderingsregels bij stopzetting of gedeeltelijke stopzetting’ (ontwerpadvies van 18.04.2018) . Wanneer verkeert een bedrijf in discontinuïteit? Welke informatie verstrekt u over die beoordeling? Welke waarderingsregels hanteert u in een situatie van discontinuïteit?
  Klik hier
 • Tips & Advies Financieel management - ‘Belastingen’ correct verwerken in uw boekhouding en uw jaarrekening
  De Commissie voor Boekhoudkundige Normen heeft op 23 januari 2018 een ontwerpadvies (ontwerpadvies van 22.11.2017) uitgebracht over de verwerking van belastingen in de jaarrekening. Hoe reflecteert u een betwiste fiscale aanslag op de juiste manier in uw boekhouding? Welke gegevens m.b.t. belastingen vermeldt u in de toelichting bij uw jaarrekening?
  Klik hier
 
Resultaat 1 tot 10 van 59 resultaten

Verfijn resultaat

Hulpmiddelen

Data