Resultaten

 
Resultaat 1 tot 10 van 18 resultaten
 • Tips & Advies Financieel management - Jaarrekening: hoe gebeurtenissen na balansdatum verwerken?
  Volgens de boekhoudwetgeving moet u bij de afsluiting van de jaarrekening rekening houden met gebeurtenissen die zich voorgedaan hebben na de afsluitingsdatum van het boekjaar. Wanneer moet u als gevolg van gebeurtenissen na balansdatum de jaarrekening aanpassen, wanneer volstaat een vermelding in de toelichting, en wanneer moet u eventueel de jaarvergadering met drie weken uitstellen?
  Klik hier
 • Tips & Advies Financieel management - Provisies aanleggen voor adv-dagen?
  De CBN verduidelijkt in een recent advies (CBN-advies 2018/13 van 30.05.2018) wanneer u provisies moet aanleggen voor adv-dagen. Is dat ook noodzakelijk voor uitzendkrachten?
  Klik hier
 • Tips & Advies U en uw vennootschap - Matchingprincipe voor alles?
  Matchingprincipe voor alles?..Nieuwe regel voor vooruitbetaalde kosten. Vooruitbetaalde kosten waren tot voor kort volledig fiscaal aftrekbaar in het jaar van betaling, wat mogelijkheden bood voor fiscale optimalisatie, bv. met vooruitbetaalde huur aan uzelf. Vanaf aanslagjaar 2019 zijn vooruitbetaalde kosten echter maar aftrekbaar in een boekjaar in de mate waarin ze op dat boekjaar betrekking hebben (art. 195/1 WIB 92) . Dit is het zgn. boekhoudkundig matchingprincipe. Enkel wanneer fiscale optimalisatie?...
  Klik hier
 • Tips & Advies Financieel management - Uitgestelde belastingen nu herberekenen?
  Nu de tarieven in de vennootschapsbelasting gedaald zijn, mag u uw voorziening voor uitgestelde belastingen herberekenen. In welke andere omstandigheden is zo’n herberekening nog toegelaten? Heeft die herberekening ook fiscale of andere voordelen?
  Klik hier
 • Tips & Advies U en uw vennootschap - Welke bestemming geeft u aan de winst van 2017?
  Uw bvba heeft in boekjaar 2017 winst gemaakt die u op de jaarvergadering een ‘bestemming’ moet geven. Wat kiest u dan het best: de uitkering ervan als dividend of tantième, of ze als een vrijgestelde of belaste reserve laten boeken?
  Klik hier
 • Tips & Advies Financieel management - Kosten van nieuwe activiteit of productielijn activeren?
  Als het bedrijf een nieuwe activiteit opgestart heeft, dan krijgt ook u misschien de vraag of u de kosten die daarmee verband houden op de balans kunt zetten. Mag u kosten van aanwervingen, marktonderzoek, installatiekosten, IT-kosten, ... om een nieuwe activiteit of productielijn op te starten dan effectief ‘activeren’?
  Klik hier
 • Tips & Advies Financieel management - Wanneer en hoe ontvangen dividenden correct boeken?
  Binnenkort beslist de jaarvergadering over het dividend over 2016. Hoe en wanneer boekt u dat dividend correct, zowel bij de moedervennootschap als bij de dochter? Zijn de boekingen anders als de vennootschap een interimdividend of een tussentijds dividend toekent? Wat zijn daarvoor de spelregels?
  Klik hier
 • Tips & Advies Financieel management - Hoe vergoedingen aan bestuurders en managementfees correct boeken?
  De CBN bracht recentelijk een nieuw advies uit over de boekhoudkundige verwerking van ‘vergoedingen aan bestuurders en werkende vennoten’. Hoe boekt u vergoedingen die de bestuurders of zaakvoerders omwille van de uitoefening van hun mandaat ontvangen? Is de boeking anders als het om een winstverdeling gaat of als een bestuurder ook een arbeidsovereenkomst met de vennootschap heeft? Zijn ‘managementfees’ voor uw boekhouding altijd bestuursvergoedingen?
  Klik hier
 • Tips & Advies U en uw vennootschap - Nu nog verlenging van uw boekjaar?
  Nu nog verlenging van uw boekjaar?..Kan dat nu nog? Ja, op voorwaarde dat u in 2016 nog uw statuten wijzigt, lees: een buitengewone algemene vergadering houdt. Het is echter geen probleem als de statutenwijziging pas volgend jaar gepubliceerd wordt in het Staatsblad. Goed idee... ? Het lopende boekjaar verlengen biedt wel wat fiscale optimalisatiemogelijkheden. Uw vennootschap kan bv. in de extra maanden nog kosten maken, bijkomend loon toekennen om aan de minimumbezoldigingsregel te voldoen en nog wat voorafbetalen....
  Klik hier
 • Tips & Advies Financieel management - Werken aan een gehuurd gebouw?
  In een ontwerpadvies van 17.02.2016 lichtte de CBN toe hoe u straks bij het opmaken van de jaarrekening uitbreidings- en verbeteringswerken aan een gehuurd gebouw verwerkt. Hoe bepaalt u de afschrijvingstermijn correct? Wanneer mag u een voorziening aanleggen voor de kosten om het gebouw bij het einde van de huur in de oorspronkelijke staat te herstellen?
  Klik hier
 
Resultaat 1 tot 10 van 18 resultaten

Verfijn resultaat

Hulpmiddelen

Data