Resultaten

 
Resultaat 1 van 9 resultaten
 • Tips & Advies Financieel management - Btw op geschenkbonnen: wanneer verschuldigd?
  De Kamer keurde op 31 januari een wetsontwerp goed om de Europese regels (richtlijn 2016/1065 van 27.06.2016) inzake de btw op ‘vouchers’ om te zetten in Belgisch recht. Wat zijn vouchers? Wanneer is de btw verschuldigd? Wat zegt een recente circulaire (circ. nr. 2018/C/127) daarover?
  Klik hier
 • Tips & Advies Financieel management - Uw klant betaalt niet: wanneer en hoe kunt u de teruggaaf van de btw vragen?
  Wat houdt de wettelijke teruggaafregeling concreet in? Wat zijn de regels als uw klant failliet gaat of in een procedure van het insolventierecht zit (de vroegere WCO)? Welke vormvoorwaarden moet u naleven? Welke vermelding moet u dan op het ‘verbeterend stuk’ opnemen? Hoe verwerkt u de aanvraag tot teruggaaf correct in uw btw-aangifte?
  Klik hier
 • Tips & Advies Financieel management - B2c: nieuwe regels opeisbaarheid btw?
  De wet van 29 november 2017 (BS 06.12.2017) wijzigt onder meer de regels voor de opeisbaarheid van de btw in een b2c-relatie. De Btw zelf heeft nu in een recente circulaire (circ. 2018/C/20 van 12.02.2018) daarbij meer uitleg gegeven. Wanneer is de btw nu opeisbaar?
  Klik hier
 • Tips & Advies U en uw vennootschap - Btw-uittreksel voortaan online
  Btw-uittreksel voortaan online..Uittreksel btw-rekening-courant? Ja! Zo’n uittreksel krijgt u normaal enkel zo u niet helemaal in orde bent met uw btw-verplichtingen. Meestal gaat het over het niet of te laat indienen van de btw-aangifte of het te laat betalen van btw. Er worden dan een boete en/of nalatigheidsinteresten aangerekend op uw zgn. rekening-courant bij de Btw, dat is de rekening waarop uw schulden aan en uw tegoeden bij de Btw verwerkt worden. Nu ook op MyMinfin. U krijgt de uittreksels met de...
  Klik hier
 • Tips & Advies Financieel management - Invoer van goederen met Belgische btw: hoe optimaliseren?
  Op de invoer in België van goederen vanuit een niet-EU-land moet u in principe Belgische btw betalen. Hoe verwerkt u die verrichtingen in uw btw-aangifte? Welke mogelijkheden heeft u dan om de voorfinanciering van die btw te vermijden? Hoe kunt u met een vergunning ET 14000 de betaling van de btw verleggen naar uw btw-aangifte? Wat zijn de voorwaarden om zo’n vergunning te krijgen? Bent u vrijgesteld van btw als u de goederen na de invoer in België intracommunautair levert? En wanneer kunt u met...
  Klik hier
 • Tips & Advies Financieel management - Nieuwe regels opeisbaarheid btw: hoe past u ze in de praktijk correct toe?
  Vanaf 1 januari 2016 wijzigen de regels voor de opeisbaarheid van de btw. Hoe werken die nieuwe regels? Wanneer is de btw opeisbaar als u leveringen of diensten verricht in december 2015 en pas in januari 2016 de factuur opmaakt? Blijft de oude regeling dan gelden of moet u toch de nieuwe spelregels toepassen? Wanneer is de btw opeisbaar bij intracommunautaire leveringen of diensten? Veranderen die regels ook?
  Klik hier
 • Tips & Advies Financieel management - Btw op voorschotfacturen opnieuw anders!
  Vanaf 1 januari 2016 wordt de complexe regeling inzake voorschotfacturen opnieuw aangepast. Hoe werkt de nieuwe regeling? Is de factuurdatum vanaf dan bepalend of is er toch nog een uitzondering? En wat als u aan ‘overheden’ factureert?
  Klik hier
 • Tips & Advies U en uw vennootschap - Klant betaalt niet, wat met de btw?
  Klant betaalt niet, wat met de btw?..Klant heeft niet betaald. Vervelend natuurlijk, u heeft dan immers niet enkel uw geld niet ontvangen, hetzelfde geldt ook voor de btw die u aangerekend heeft! Btw niet storten is geen goed idee. Hoewel het misschien onrechtvaardig overkomt dat u iets moet doorstorten wat u zelf niet heeft ontvangen, bent u daar toch toe verplicht (art. 51, §1, 3° W.Btw) . Daar is geen discussie over (zie bv. recentelijk rb. Brugge, 14.10.2014 ). Wat dan wel? U kunt de btw die u nu betaalt...
  Klik hier
 • Tips & Advies U en uw vennootschap - Voorschotfacturen en de btw, hoe zit dat voor dit jaar?
  Sinds 2013 gelden er nieuwe btw-facturatieregels, maar voor uw voorschotfacturen was er voor 2013 een overgangsregeling. Die werd onlangs verlengd tot eind 2014 en versoepeld. Wat is daarbij voor u van belang?
  Klik hier
 
Resultaat 1 van 9 resultaten

Verfijn resultaat

Hulpmiddelen

Data