Resultaten

 
Resultaat 1 van 7 resultaten
 • Tips & Advies Financieel management - De toekomst van de commissionairstructuur na het zomerakkoord?
  Heel wat groepen die op grensoverschrijdende basis zakendoen, werken met een principaal-commissionairstructuur. Wanneer kan dat en wat zijn daarvan de voordelen? Onder impuls van het Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)-actieplan van de OESO scherpt het zomerakkoord de daarop toepasselijke Belgische wetgeving echter aan vanaf 2020. Wat moet u daarover weten?
  Klik hier
 • Tips & Advies Financieel management - Een buitenlandse vaste inrichting na het zomerakkoord?
  Meestal is het (fiscaal) voordeliger om een buitenlandse activiteit op te starten via een vaste inrichting (VI) eerder dan via een aparte vennootschap (dochter), omdat u de buitenlandse opstartverliezen op die manier in België in mindering van het fiscale resultaat kunt brengen. Het zomerakkoord verstrengt de regels voor de aftrek van verliezen van buitenlandse VI’s. Daarnaast komt er ook een exit tax als u activa overbrengt naar zo’n VI. Wat houden die nieuwe regels concreet in?
  Klik hier
 • Tips & Advies Financieel management - Een ‘ATAD’-sausje voor het zomerakkoord vanaf 2020?
  Het zomerakkoord kwam de laatste maanden uitgebreid aan bod in de pers. Wat minder belicht werd, is het feit dat het zomerakkoord voor 2020 ook een aantal maatregelen bevat die geïnspireerd zijn door de Europese ‘Anti Tax Avoidance Directive’ (2016/1164 van 12.06.2016) . Het is nog wachten op de goedgekeurde wetteksten, maar we geven u alvast een voorsmaakje. Wat houden die maatregelen concreet in? Zijn ze ook voor u van belang?
  Klik hier
 • Tips & Advies Financieel management - Meerwaarde tussen hoofdhuis en VI?
  We gingen in een eerder artikel al uitgebreid in op de correcte toewijzing van resultaten tussen een hoofdhuis en haar vaste inrichtingen (VI’s). Artikel 13 van het OESO-modelverdrag en een ontwerp van circulaire verduidelijken daarnaast ook hoe u omgaat met ‘interne meerwaarden’ bij de overdracht van een actief tussen het hoofdhuis en/of haar VI’s. Wanneer is er effectief sprake van een overdracht en hoe wordt die dan belast? Hoe wordt de meerwaarde dan toegewezen als het actief daarna aan een...
  Klik hier
 • Tips & Advies Financieel management - Hoe verdeelt u de resultaten correct tussen een hoofdhuis en een vaste inrichting?
  Veel bedrijven starten een buitenlandse activiteit initieel op via een vaste inrichting eerder dan meteen ter plaatse een vennootschap op te richten. Hoe verdeelt u de resultaten dan correct over het hoofdhuis en haar vaste inrichting? Welke principes hanteren het nieuwe artikel 7 van het OESO-modelverdrag en een ontwerp van circulaire hiervoor?
  Klik hier
 • Tips & Advies Financieel management - DBI-aftrek vrijwaren door de winst van een vaste inrichting (deels) te laten belasten?
  De Rulingcommissie nam recentelijk een zeer interessante beslissing over de DBI-aftrek van een Belgische vennootschap waarvan een dochter een VI had in Dubai, die ter plaatse tegen 0% belast werd. Onder welke voorwaarden is de winst van zo’n VI in België vrijgesteld van vennootschapsbelasting? Gelden er ook in het kader van de DBI-aftrek specifieke regels voor de effectieve betaalde belasting op de nettowinst van zo’n VI? Welke? Hoe kunt u uw DBI-aftrek toch vrijwaren als de winst van die VI globaal...
  Klik hier
 • Tips & Advies Financieel management - Buitenlandse vaste inrichting: fiscale gevolgen van stopzetting of verzelfstandiging?
  Meestal is het voordeliger om een buitenlandse activiteit op te starten via een vaste inrichting (VI) eerder dan via een aparte vennootschap (dochter) omdat u zo de buitenlandse opstartverliezen in België in mindering van het fiscaal resultaat kunt brengen. Hoe wordt u dan belast, in België en in het buitenland, eens uw VI winst begint te maken? Kunt u er dan later nog voor opteren om die VI te verzelfstandigen? Wat zijn daarvan dan de fiscale voordelen? Naar aanleiding van een parlementaire vraag...
  Klik hier
 
Resultaat 1 van 7 resultaten