Resultaten

 
Resultaat 1 tot 10 van 20 resultaten
 • Tips & Advies U en uw vennootschap - Uw stem dubbel laten tellen op de algemene vergadering?
  In principe geeft één aandeel u recht op één stem in de algemene vergadering. Het nieuwe vennootschapsrecht (WVV) laat nu ook toe om te werken met aandelen met meervoudig stemrecht. Hoe zit die regeling precies in elkaar?
  Klik hier
 • Tips & Advies U en uw vennootschap - Effectenrekening in uw privéaangifte opnemen?
  In de aangifte personenbelasting voor inkomstenjaar 2018 is er een nieuwe rubriek toegevoegd inzake de zgn. effectentaks. Wat moet u daarvan weten?
  Klik hier
 • Tips & Advies U en uw vennootschap - Wilt u aandelen van een bv(ba) verkopen?
  Aandelen van een bvba waarvan u niet de enige aandeelhouder bent, kunt u niet zomaar aan om het even wie verkopen. De andere aandeelhouders kunnen zich in principe nl. tegen de verkoop verzetten. Blijft dat ook zo in de nieuwe bv en wat als u aandelen wilt verkopen die nog niet volgestort zijn?
  Klik hier
 • Tips & Advies U en uw vennootschap - Deadline UBO-register weer uitgesteld!
  Deadline UBO-register weer uitgesteld!..UBO-register. Dat weet u inmiddels. In deze door de FOD Financiën beheerde databank, zullen gegevens opgenomen worden inzake de zgn. uiteindelijke begunstigden van vennootschappen, vzw’s, stichtingen, enz. Die gegevens moet u/uw boekhouder zelf aan het UBO-register bezorgen. Deadline opnieuw uitgesteld. De oorspronkelijke deadline om de informatie voor de eerste keer door te geven was 30.11.2018, maar die werd uitgesteld naar 31.03.2019. Blijkbaar was die termijn voor...
  Klik hier
 • Tips & Advies U en uw vennootschap - UBO-register: extern mandaat kan nu!
  UBO-register: extern mandaat kan nu!..Wat? Het UBO-register is een register beheerd door de FOD Financiën waarin alle vennootschappen bepaalde gegevens over hun ‘uiteindelijke begunstigden’ moeten vermelden. Die gegevens moeten uiterlijk op 31.03.2019 ingegeven zijn. Door uw boekhouder laten doen? Ja dat kan, maar hij moet daar dan wel een speciale, lees: afzonderlijke, volmacht voor krijgen van u. Alleen kon u die tot voor kort nog niet geven! Er moesten nl. technisch nog wat zaken geregeld worden om u...
  Klik hier
 • Tips & Advies U en uw vennootschap - Uw echtgenote ineens aandeelhouder in uw bvba?
  Heeft u destijds gebruikgemaakt van de zgn. vastklikregeling, dan zou het weleens kunnen dat ook uw vrouw nu een aantal aandelen bezit in uw bvba. Hoe kan dat en kunt u die situatie dan desgevallend nu nog rechttrekken?
  Klik hier
 • Tips & Advies U en uw vennootschap - Vergeet het aandelenregister niet!
  Vergeet het aandelenregister niet!..Verplicht? Ja, normaal wel. Elke vennootschap met aandelen op naam moet immers een aandelenregister bijhouden. Wat moet daarin staan? In het register moet het aantal aandelen, de gedane stortingen, de identiteit, woonplaats en het beroep van de eigenaar of vruchtgebruiker van de aandelen vermeld worden. Bij een aandelenoverdracht moet het aantal overgedragen aandelen genoteerd worden, de datum van overdracht, de wijze van overdracht (verkoop, inbreng, schenking, erfenis, enz.)...
  Klik hier
 • Tips & Advies U en uw vennootschap - Hoe bepalen wat u aan uw ex betaalt voor uw aandelen?
  Bij een echtscheiding moet u soms een vergoeding betalen aan uw ex voor aandelen die wel op uw naam staan, maar waarvan de zgn. vermogenswaarde gemeenschappelijk is. Wanneer is dat zo en hoe bepaalt u dan die vergoeding?
  Klik hier
 • Tips & Advies U en uw vennootschap - Het UBO-register: tijd voor actie!
  Het UBO-register is online, er is ook al wat officiële info over beschikbaar en de termijn om het register in te vullen is verlengd. Eens kijken hoe dat allemaal zit!
  Klik hier
 • Tips & Advies U en uw vennootschap - Toch effectentaks op eigen aandelen?
  Toch effectentaks op eigen aandelen?..Ook voor niet-beursgenoteerde aandelen! De in het zomerakkoord afgesproken effectentaks heeft al voor enige discussie gezorgd in de regering. Na een kritisch advies van de Raad van State werd het toepassingsgebied ervan uitgebreid. Dat maakt dat nu ook niet-beursgenoteerde aandelen geviseerd zijn. Bovendien zal de taks ook toegepast worden op certificaten en trackers. Dus ook aandelen van eigen vennootschap? Neen, geen paniek. Zoals in de eerste versie, worden enkel aandelen...
  Klik hier
 
Resultaat 1 tot 10 van 20 resultaten