Resultaten

 
Resultaat 1 van 4 resultaten
 • Tips & Advies Financieel management - Telt loon uit buitenlandse vennootschap mee?
  Binnen een groep van vennootschappen mag u in het kader van de minimumbezoldigingsvereiste het totale loon toegekend aan een bedrijfsleider afzetten tegen de drempel van € 75.000. Mag u het loon toegekend door buitenlandse groepsvennootschappen meetellen? Speelt het dan een rol of de ontvanger fiscaal resident is in België of hier aan de BNI onderworpen is? Waarom (niet)?
  Klik hier
 • Tips & Advies Financieel management - Taxatievoorwaarde dubbelbelastingverdrag: hoe correct interpreteren?
  Het Hof van Cassatie heeft onlangs een zeer opmerkelijk arrest geveld over de taxatievoorwaarde in het Belgisch-Nederlands dubbelbelastingverdrag. De fiscus heeft daarover nu ook een circulaire uitgebracht. Hoe moet u de taxatievoorwaarde volgens de fiscus interpreteren? Wat betekenen in die context ‘belastbaar’, ‘belast’ en ‘daadwerkelijk belast’? Op wie rust de bewijslast?
  Klik hier
 • Tips & Advies Financieel management - Go East: expansie naar Azië via een hoofdkwartier in Hongkong of Singapore?
  Steeds meer ondernemingen richten hun pijlen op Azië om tegen een competitieve prijs producten aan te kopen, om ter plaatse te produceren of om een nieuwe afzetmarkt aan te boren. Hoe adviseert u het bedrijf het best om die activiteiten te structureren? Waarom kan het (fiscaal) interessant zijn om uw Aziatische activiteiten te organiseren via een hoofdkwartier in Hongkong of Singapore? Onder welke voorwaarden zijn inkomsten uit die landen in België vrijgesteld van vennootschaps- of personenbelasting?...
  Klik hier
 • Tips & Advies Financieel management - Actief in het buitenland? Zorg voor correcte interne verrekenprijzen
  Sinds 2013 is de Cel Verrekenprijzen van de fiscus uitgebreid met lokale controleurs. Daardoor is de kans dat ook uw ‘transfer pricing’-politiek gecontroleerd wordt sterk gestegen. Alleen al in januari 2014 heeft de fiscus honderden vragenlijsten i.v.m. transfer pricing uitgestuurd. Hoe pakt u een controle het best aan? Waarom is het belangrijk om uw transfer pricing vooraf te documenteren? Hoe adviseert u het bedrijf om de verrekenprijs te bepalen en waarmee moet u daarbij rekening houden? Wat zijn...
  Klik hier
 
Resultaat 1 van 4 resultaten