Resultaten

 
Resultaat 1 tot 10 van 31 resultaten
 • Nieuws - Aangifte vennootschapsbelasting: opening Biztax ten laatste op 11 juli 2019!
  Mededeling van de administratie inzake uitstel opening Biztax.
  Klik hier
 • Tips & Advies U en uw vennootschap - Aangifte vennootschapsbelasting is er!
  Aangifte vennootschapsbelasting is er!..In Staatsblad en op website fiscus. In het Belgisch Staatsblad van 26.05.2019 is het model van de aangifte vennootschapsbelasting voor aanslagjaar 2019 gepubliceerd. U kunt het formulier ook downloaden via de website van de fiscus ( https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/121-275-1-aangifte-2019.pdf ). Langer dan vorig jaar. Dat komt omdat er voor heel wat vakken een onderscheid gemaakt wordt, lees: er zijn verschillende vakken, naargelang het boekjaar...
  Klik hier
 • Tips & Advies U en uw vennootschap - Wanneer en hoe uw aangiftes indienen?
  De datum waarop voor inkomstenjaar 2018 uw privéaangifte en die van uw vennootschap ten laatste ingediend moet zijn, is gekend. Wat zijn daarbij de belangrijkste aandachtspunten?
  Klik hier
 • Tips & Advies Financieel management - Jaarafsluiting 2018: fiscale aandachtspunten
  Boekjaar 2018 is het eerste boekjaar waarvoor de hervorming van de vennootschapsbelasting van kracht is. Wat zijn de belangrijkste fiscale wijzigingen waaraan u bij het afsluiten van de jaarrekening voor boekjaar 2018 moet denken om het correcte bedrag aan geraamde belasting te kunnen boeken?
  Klik hier
 • Tips & Advies Financieel management - Verworpen autokosten en voordelen alle aard: hoe nu het best aangeven?
  Zoals u weet, zijn autokosten slechts beperkt aftrekbaar en moet u dus een deel aangeven als verworpen uitgaven (VU). Aan de andere kant wordt de gebruiker privé belast op een voordeel alle aard (VAA). VAA zijn in principe echter wel volledig aftrekbaar. Hoe moet u die fiscale regels binnenkort bij het opmaken van uw aangifte combineren? Mag u de te beperken autokosten verminderen met het VAA of met het deel van de kosten dat betrekking heeft op het privégebruik? Is dat anders als de gebruiker een eigen...
  Klik hier
 • Nieuws - Aangifte vennootschapsbelasting: verlenging indieningstermijn!
  De aangiften in de vennootschapsbelasting mogen ingediend worden tot en met maandag 1 oktober 2018!
  Klik hier
 • Tips & Advies U en uw vennootschap - Vennootschapsaangifte indienen?
  Vennootschapsaangifte indienen?..Vanaf wanneer? Het model van aangifteformulier in de vennootschapsbelasting voor aanslagjaar 2018 (inkomsten 2017) werd gepubliceerd (BS van 28.05.2018) . De aangifte indienen, via Biztax, kan sinds 06.06.2018. Tot wanneer? Normaal moet uw aangifte uiterlijk op 27.09.2018 ingediend zijn. Zoals elk jaar is de deadline later voor vennootschappen met een gebroken boekjaar dat ten vroegste op 01.03.2018 afgesloten wordt en met een jaarvergadering in de zesde maand na de balansdatum....
  Klik hier
 • Tips & Advies U en uw vennootschap - Aanslag ontvangen, wat nu?
  Aanslag ontvangen, wat nu?..Aanslagbiljet ontvangen? Heeft u privé of voor uw vennootschap een aanslag ontvangen, dan mag u die niet laten liggen. Klopt het bedrag van uw aanslag nl. niet met wat uw boekhouder berekend heeft, dan is er ergens een fout gemaakt. Boekhouder verwittigen! Ja, want hij krijgt via de fiscus géén kopie van uw aanslagbiljet. Het is dus aan u om dat aan hem te bezorgen zodat hij kan controleren of alles klopt en indien nodig in bezwaar te gaan. Tip. Voor uw privéaangifte kan uw boekhouder...
  Klik hier
 • Tips & Advies U en uw vennootschap - Welke minimumtermijn voor aangifte?
  Welke minimumtermijn voor aangifte?..Minimumtermijn? Voor de indiening van de aangifte vennootschapsbelasting heeft u ten minste één maand de tijd vanaf de jaarvergadering (art. 310, lid 1 WIB 92) . De fiscus kan u dus niet verplichten om de aangifte eerder in te dienen. Vanaf wanneer? De jaarvergadering wordt soms later gehouden dan wat er in de statuten staat. De vraag is dan vanaf welke datum die één maand berekend moet worden, die van de statutaire jaarvergadering of die van de werkelijke jaarvergadering?...
  Klik hier
 • Tips & Advies U en uw vennootschap - Gevolgen van een laattijdige aangifte
  Gevolgen van een laattijdige aangifte..Belastingverhoging? Dient u uw aangifte te laat in, dan kan dat bestraft worden met een belastingverhoging. Daarover is sinds een recente wetswijziging geen discussie meer (wet van 30.06.2017, BS 07.07.2017) . Altijd mogelijk? Neen! De belastingverhoging wordt nl. niet toegepast, ook al zijn de voorwaarden ervoor vervuld, als de niet-aangegeven inkomsten lager zijn dan € 2.500 (art. 444, lid 4 WIB 92) . Let op! De fiscus kan de laattijdige aangifte dan wel bestraffen...
  Klik hier
 
Resultaat 1 tot 10 van 31 resultaten

Verfijn resultaat

Hulpmiddelen

Data