Resultaten

 
Resultaat 1 tot 10 van 64 resultaten
 • Tips & Advies U en uw vennootschap - Zit u dit jaar in het vizier van de fiscus?
  Op 08.06.2019 heeft de fiscus laten weten welke controleacties er gepland of lopende zijn. Moet u zich zorgen maken als u met iets op de lijst staat?
  Klik hier
 • Tips & Advies U en uw vennootschap - Valse e-mail met vraag om inlichtingen!
  Valse e-mail met vraag om inlichtingen!..E-mail van de fiscus? Ja, dat kan. De fiscus maakt meer en meer gebruik van e-mail als hij u iets wil vragen. Zolang u daarmee akkoord gaat, is er geen probleem. Hoe weet u dat het van de fiscus komt? Dat is in principe het geval als het e-mailadres eindigt op ‘@minfin.fed.be’. Is de zgn. extensie van het e-mailadres anders, dan heeft u te maken met een valse e-mail die door oplichters verzonden werd. Momenteel doen bv. weer valse mails de ronde met als onderwerp...
  Klik hier
 • Tips & Advies Financieel management - Fiscale controle: hoe ver gaat uw medewerkingsplicht?
  Een vennootschap die stelde dat de fiscus zich op een onrechtmatig verkregen bewijs gebaseerd had, omdat de toestemming om kopieën te nemen haar verleend was door een werknemer die daartoe niet gemandateerd was, kreeg onlangs ongelijk van het Hof van Cassatie. Belastingplichtigen zijn in principe verplicht om met de fiscus mee te werken. In een louter fiscaal onderzoek is er geen zwijgrecht. Wat houdt die medewerkingsplicht in? Welke voorzorgen treft u het best voor het geval dat het bedrijf met een onaangekondigde...
  Klik hier
 • Tips & Advies U en uw vennootschap - Is uw e-Box al geactiveerd?
  Is uw e-Box al geactiveerd?..De e-Box? Dat is een elektronische, gepersonaliseerde en beveiligde ‘brievenbus’ die u door de federale overheid ter beschikking gesteld wordt, en waarin u documenten van die overheid, maar ook van steden, gemeenten, gewesten en gemeenschappen, bpost, … ontvangt. U krijgt er toegang tot via https://www.doemaardigitaal.be/ebox , waar u kunt inloggen op de gekende manier (met uw e-ID, een token of via ‘itsme’). De eerste keer dat u inlogt, moet u uw e-Box activeren. Nodig...
  Klik hier
 • Tips & Advies U en uw vennootschap - Actuele stand btw-rekening-courant?
  Actuele stand btw-rekening-courant?..Btw-rekening-courant? Dat is een rekening die uw vennootschap bij de FOD Financiën heeft en waarop uw schulden aan en uw tegoeden bij de Btw verwerkt worden. Het gaat zowel over te betalen en terug te krijgen btw zelf, als over boetes en interesten. Uittreksel al tijdje op MyMinfin. U ontvangt elke drie maanden met de post een uittreksel van uw rekening-courant. Sinds mei 2017 kunt u die uittreksels ook online raadplegen, op MyMinfin. Actuele stand nu ook op MyMinfin. Nog...
  Klik hier
 • Tips & Advies U en uw vennootschap - Uitstel van betaling mogelijk?
  Uw bvba moet ten laatste over enkele weken haar aanslag vennootschapsbelasting betalen. Wat als dit niet lukt, kunt u dan nog een betalingsuitstel krijgen?
  Klik hier
 • Tips & Advies U en uw vennootschap - Nalatigheidsinterest ongrondwettig?
  Nalatigheidsinterest ongrondwettig?..Nieuwe berekening sinds 2018. Sinds 01.01.2018 is er een andere regeling inzake interesten die u moet betalen aan of terugkrijgen van de fiscus. Het tarief van de nalatigheidsinteresten is sindsdien nl. 4% en dat van de moratoriuminteresten slechts 2%. Voorheen waren die twee tarieven nog gelijklopend, nl. 7%. Ander tarief is toch discriminatie? Jammer genoeg niet, oordeelde het Grondwettelijk Hof onlangs (GwH, 29.11.2018) . U zal genoegen moeten blijven nemen met 2% en geen...
  Klik hier
 • Tips & Advies U en uw vennootschap - Akkoord onder voorbehoud tekenen?
  Akkoord onder voorbehoud tekenen?..Akkoord onder voorbehoud. Aan het einde van een belastingcontrole tekent u of uw boekhouder voor akkoord ‘onder voorbehoud van bezwaar’. U bent het nl. over sommige zaken toch niet helemaal eens met de controleur en u wilt zo nog de kans hebben om op het akkoord terug te komen. Heeft dit zin? Neen, helemaal niet. Het feit dat u het akkoord onder voorbehoud getekend heeft, neemt niet weg dat u er in principe door gebonden bent (Gent, 17.04.2018) . Bezwaar tegen akkoord...
  Klik hier
 • Tips & Advies U en uw vennootschap - Vergeet niet om uw zgn. moratoriuminteresten te vragen!
  Betaalt uw bvba haar belastingen niet op tijd, dan is zij nalatigheidsinteresten verschuldigd aan de fiscus. Waarin verschillen die dan eigenlijk van de zgn. moratoriuminteresten en hoe gaat dat allemaal praktisch in zijn werk?
  Klik hier
 • Tips & Advies U en uw vennootschap - Meer duidelijkheid over het zgn. UBO-register!
  De zgn. uiteindelijke begunstigden van een vennootschap moeten in een nieuw zgn. UBO-register vermeld worden. Een KB dat de regeling nog concreet moest uitwerken, is nu op 14.08.2018 gepubliceerd. Eens kijken dus hoe dat zit...
  Klik hier
 
Resultaat 1 tot 10 van 64 resultaten

Verfijn resultaat

Hulpmiddelen

Data