Resultaten

 
Resultaat 1 tot 10 van 13 resultaten
 • Tips & Advies U en uw vennootschap - Uitstel van betaling mogelijk?
  Uw bvba moet ten laatste over enkele weken haar aanslag vennootschapsbelasting betalen. Wat als dit niet lukt, kunt u dan nog een betalingsuitstel krijgen?
  Klik hier
 • Tips & Advies U en uw vennootschap - Nalatigheidsinterest ongrondwettig?
  Nalatigheidsinterest ongrondwettig?..Nieuwe berekening sinds 2018. Sinds 01.01.2018 is er een andere regeling inzake interesten die u moet betalen aan of terugkrijgen van de fiscus. Het tarief van de nalatigheidsinteresten is sindsdien nl. 4% en dat van de moratoriuminteresten slechts 2%. Voorheen waren die twee tarieven nog gelijklopend, nl. 7%. Ander tarief is toch discriminatie? Jammer genoeg niet, oordeelde het Grondwettelijk Hof onlangs (GwH, 29.11.2018) . U zal genoegen moeten blijven nemen met 2% en geen...
  Klik hier
 • Tips & Advies U en uw vennootschap - Vergeet niet om uw zgn. moratoriuminteresten te vragen!
  Betaalt uw bvba haar belastingen niet op tijd, dan is zij nalatigheidsinteresten verschuldigd aan de fiscus. Waarin verschillen die dan eigenlijk van de zgn. moratoriuminteresten en hoe gaat dat allemaal praktisch in zijn werk?
  Klik hier
 • Tips & Advies U en uw vennootschap - Nieuwe tarieven fiscale interesten!
  Nieuwe tarieven fiscale interesten!..Fiscale interesten? Betaalt u of uw vennootschap haar belastingen of voorheffingen niet op tijd, dan betaalt u daarop interesten. Anderzijds is de fiscus ook aan u interesten verschuldigd als hij te laat is met een terugbetaling van belastingen of u ten onrechte belastingen betaalde. Nieuwe tarieven. Voor beide soorten interesten was het tarief jarenlang 7%. Sinds 01.01.2018 kan het tarief jaarlijks aangepast worden en zijn er ook twee tarieven! Voor 2018 is het tarief 4%...
  Klik hier
 • Tips & Advies U en uw vennootschap - Kreeg u ook een mail van de douane?
  Kreeg u ook een mail van de douane?..Een vreemde e-mail. Heel wat ondernemingen kregen onlangs een e-mail van de Douane en accijnzen met als onderwerp ‘Update NCTS BE408000 BE432000’. Heel eigenaardig, want de meeste geadresseerden hadden nog nooit iets met douane of accijnzen te maken gehad. Foutje van douane. Inderdaad, het ging om een interne verzendingsfout. Dezelfde dag nog heeft de douane een mail gestuurd om te laten weten dat de e-mail genegeerd mocht worden. Die rechtzetting staat nu ook op de website...
  Klik hier
 • Tips & Advies U en uw vennootschap - Wat als u de fiscale rekeningen niet tijdig betaald krijgt?
  Uw vennootschap zit tijdelijk krap bij kas, maar er moeten net een paar zware fiscale rekeningen betaald worden. Wat zijn de gevolgen als u die te laat betaalt? Heeft u ook recht op een afbetalingsplan als tijdig betalen echt niet meer lukt?
  Klik hier
 • Tips & Advies U en uw vennootschap - Hallo, u spreekt met de fiscus…
  Hallo, u spreekt met de fiscus…..Telefonisch aanmanen. Verleden jaar startte de fiscus met het opbellen van ‘slechte betalers’. In het telefoongesprek wordt die ondernemingen nog een laatste kans geboden om hun achterstallige btw of bedrijfsvoorheffing te betalen binnen een bepaalde termijn. Doen ze dat, dan worden er geen extra kosten, boetes en/of nalatigheidsinteresten aangerekend. Werkt dat? Blijkbaar wel. Uit een recent persbericht blijkt dat er in 2015 zowat 29.000 belastingschuldigen opgebeld werden...
  Klik hier
 • Tips & Advies U en uw vennootschap - Belast op zgn. moratoriuminteresten?
  Belast op zgn. moratoriuminteresten?..Moratoriuminteresten? Gaat u in bezwaar tegen een aanslag in de personenbelasting of vennootschapsbelasting, maar betaalt u toch al de betwiste som, dan krijgt u van de fiscus – wanneer u gelijk krijgt – dat geld uiteraard terug. Bovendien krijgt u dan ook nog interesten van 7% op dat bedrag op voorwaarde dat die tenminste € 5 per maand bedragen (art. 418 en art. 419, al. 1, 1° WIB 92) . Belastbaar of niet? Dat hangt ervan af... Had het bezwaarschrift betrekking...
  Klik hier
 • Tips & Advies U en uw vennootschap - Telefonische rappel van de fiscus?
  Telefonische rappel van de fiscus?..Telefonische aanmaning. Ondernemingen met schulden op het vlak van de btw en de bedrijfsvoorheffing kunnen een telefoontje krijgen van een speciale dienst bij Financiën, het zgn. debt relationship management , met de vraag om die fiscale schulden te betalen. Wie daarop ingaat, moet geen boetes of nalatigheidsinterest betalen. Voorlopig niet betalen dan maar? Neen, zeker niet. Niet elke onderneming met betalingsachterstand inzake btw of bedrijfsvoorheffing wordt immers opgebeld,...
  Klik hier
 • Tips & Advies U en uw vennootschap - Kmo voor de voorafbetalingen?
  Kmo voor de voorafbetalingen?.. Gunstregeling voorafbetalingen voor kmo’s. Kmo-vennootschappen genieten een voordelige regeling inzake voorafbetalingen. De eerste drie boekjaren hoeven ze immers geen vermeerdering te betalen wanneer ze niet of te weinig voorafbetaald zouden hebben (art. 218, §2 WIB 92) . Wat is een kmo precies? Sinds het aanslagjaar 2011 zijn dat vennootschappen die klein zijn volgens het vennootschapsrecht (art. 15 W.Venn.) . Voordien waren dat echter vennootschappen die niet...
  Klik hier
 
Resultaat 1 tot 10 van 13 resultaten