Resultaten

 
Resultaat 1 tot 10 van 43 resultaten
 • Tips & Advies U en uw vennootschap - Zit u dit jaar in het vizier van de fiscus?
  Op 08.06.2019 heeft de fiscus laten weten welke controleacties er gepland of lopende zijn. Moet u zich zorgen maken als u met iets op de lijst staat?
  Klik hier
 • Tips & Advies U en uw vennootschap - Valse e-mail met vraag om inlichtingen!
  Valse e-mail met vraag om inlichtingen!..E-mail van de fiscus? Ja, dat kan. De fiscus maakt meer en meer gebruik van e-mail als hij u iets wil vragen. Zolang u daarmee akkoord gaat, is er geen probleem. Hoe weet u dat het van de fiscus komt? Dat is in principe het geval als het e-mailadres eindigt op ‘@minfin.fed.be’. Is de zgn. extensie van het e-mailadres anders, dan heeft u te maken met een valse e-mail die door oplichters verzonden werd. Momenteel doen bv. weer valse mails de ronde met als onderwerp...
  Klik hier
 • Tips & Advies Financieel management - Fiscale controle: hoe ver gaat uw medewerkingsplicht?
  Een vennootschap die stelde dat de fiscus zich op een onrechtmatig verkregen bewijs gebaseerd had, omdat de toestemming om kopieën te nemen haar verleend was door een werknemer die daartoe niet gemandateerd was, kreeg onlangs ongelijk van het Hof van Cassatie. Belastingplichtigen zijn in principe verplicht om met de fiscus mee te werken. In een louter fiscaal onderzoek is er geen zwijgrecht. Wat houdt die medewerkingsplicht in? Welke voorzorgen treft u het best voor het geval dat het bedrijf met een onaangekondigde...
  Klik hier
 • Tips & Advies U en uw vennootschap - Akkoord onder voorbehoud tekenen?
  Akkoord onder voorbehoud tekenen?..Akkoord onder voorbehoud. Aan het einde van een belastingcontrole tekent u of uw boekhouder voor akkoord ‘onder voorbehoud van bezwaar’. U bent het nl. over sommige zaken toch niet helemaal eens met de controleur en u wilt zo nog de kans hebben om op het akkoord terug te komen. Heeft dit zin? Neen, helemaal niet. Het feit dat u het akkoord onder voorbehoud getekend heeft, neemt niet weg dat u er in principe door gebonden bent (Gent, 17.04.2018) . Bezwaar tegen akkoord...
  Klik hier
 • Tips & Advies U en uw vennootschap - Meer duidelijkheid over het zgn. UBO-register!
  De zgn. uiteindelijke begunstigden van een vennootschap moeten in een nieuw zgn. UBO-register vermeld worden. Een KB dat de regeling nog concreet moest uitwerken, is nu op 14.08.2018 gepubliceerd. Eens kijken dus hoe dat zit...
  Klik hier
 • Tips & Advies U en uw vennootschap - Wie zal de fiscus dit jaar controleren?
  De fiscus heeft onlangs weer bekendgemaakt wie hij in 2018 extra selecteert voor een controle. Wanneer behoren u en uw vennootschap tot de geviseerden?
  Klik hier
 • Tips & Advies U en uw vennootschap - Laat u niet vangen!
  Laat u niet vangen!..Mailtje van de fiscus? Dat kan perfect want de fiscus communiceert meer en meer ook via e-mail. Helaas is ook de fiscus, net zoals de banken, regelmatig het slachtoffer van criminelen die ‘phishing-mails’ versturen, mails die zogezegd afkomstig zijn van de FOD Financiën, maar bedoeld zijn om mensen vertrouwelijke gegevens te ontfutselen. Recente phishingmail. Momenteel doet er weer zo’n valse mail de ronde (Belgium.be), waarin gevraagd wordt om uw bankgegevens te controleren. Die...
  Klik hier
 • Tips & Advies U en uw vennootschap - Controle met extra aanslag altijd te betalen?
  Volgens het zomerakkoord zou u uw aftrekposten niet meer mogen gebruiken om een inkomstenverhoging na controle mee te compenseren. Hoe zit dat concreet?
  Klik hier
 • Tips & Advies U en uw vennootschap - Hoever mag de fiscus gaan bij een controle ter plaatse?
  Belasting- en btw-controleurs mogen bij u een controle doen, maar mogen ze dan ook zonder uw toestemming bv. een lokaal binnengaan, kasten openen of uw pc bedienen? Wat zei het Grondwettelijk Hof hierover op 12.10.2017?
  Klik hier
 • Tips & Advies U en uw vennootschap - Is het wel een mail van de fiscus?
  Is het wel een mail van de fiscus?..Mail van de fiscus? Dat kan. Officiële stukken zoals bv. een vraag om inlichtingen zal uw controleur (ook) nog steeds via de post sturen, maar sommige communicatie verloopt enkel nog via mail. Is de afzender wel de fiscus? Daar moet u inderdaad mee opletten! Er blijken nl. frauduleuze mails in omloop te zijn die de indruk wekken van de fiscus afkomstig te zijn, maar in werkelijkheid een virus zijn. Check altijd eerst en vooral het e-mailadres. Mails van de fiscus eindigen...
  Klik hier
 
Resultaat 1 tot 10 van 43 resultaten

Verfijn resultaat

Hulpmiddelen

Data