Resultaten

 
Resultaat 1 tot 10 van 45 resultaten
 • Tips & Advies Financieel management - Aanslag geheime commissielonen: hoe wordt er voldaan aan de tijdige identificatievereiste?
  De aanslag geheime commissielonen heeft doorheen de jaren een belangrijke evolutie ondergaan. Welke nieuwe wijzigingen brengt de hervorming van de vennootschapsbelasting vanaf aanslagjaar 2021 met zich mee? Hoe wordt er voldaan aan de ‘tijdige identificatievereiste’, waardoor u alsnog aan de aanslag ontsnapt? Kan er dan soms toch sprake zijn van dubbele belasting of dubbele niet-belasting? Wat zegt het Grondwettelijk Hof daarover?
  Klik hier
 • Tips & Advies U en uw vennootschap - Wat is een stilzwijgend akkoord en wat bent u ermee?
  Uw belastingcontroleur doet moeilijk over iets dat bij een vorige controle al bekeken werd en door zijn voorganger aanvaard werd. Heeft u dan een stilzwijgend akkoord waarop u zich kunt beroepen om ook nu een wijziging tegen te houden?
  Klik hier
 • Tips & Advies U en uw vennootschap - Tarief nalatigheidsinteresten 2019?
  Tarief nalatigheidsinteresten 2019?..Hoezo, 2019? Sinds 2018 wordt de interestvoet van de nalatigheidsinteresten jaarlijks bepaald, op basis van de tarieven voor lineaire obligaties op 10  jaar. Voor 2019 bedraagt de nalatigheidsinterest 4% (BS 24.12.2018) . Verschil met 2018? Neen, voor 2018 was het tarief ook 4%. Bijgevolg blijven ook de zgn. moratoriuminteresten, die de staat eventueel aan u moet betalen als hij zelf te laat is met een terugbetaling, hetzelfde als voor 2018, nl. 2%. Die zijn nl. altijd...
  Klik hier
 • Tips & Advies U en uw vennootschap - Nalatigheidsinterest ongrondwettig?
  Nalatigheidsinterest ongrondwettig?..Nieuwe berekening sinds 2018. Sinds 01.01.2018 is er een andere regeling inzake interesten die u moet betalen aan of terugkrijgen van de fiscus. Het tarief van de nalatigheidsinteresten is sindsdien nl. 4% en dat van de moratoriuminteresten slechts 2%. Voorheen waren die twee tarieven nog gelijklopend, nl. 7%. Ander tarief is toch discriminatie? Jammer genoeg niet, oordeelde het Grondwettelijk Hof onlangs (GwH, 29.11.2018) . U zal genoegen moeten blijven nemen met 2% en geen...
  Klik hier
 • Tips & Advies U en uw vennootschap - Laattijdige maar juiste jaarrekening?
  Laattijdige maar juiste jaarrekening?..Voorlopige en definitieve jaarrekening. Een vennootschap had een vennootschapsaangifte ingediend op basis van een voorlopige jaarrekening. Enige tijd later stelde ze een definitieve jaarrekening op en wilde ze ook de belastingaangifte corrigeren. Ze vroeg om een ambtshalve ontheffing op basis van een zgn. nieuw bescheid waarvan de laattijdige overlegging verantwoord wordt door gewettigde redenen. Wat zei de rechter? De vennootschap kreeg gelijk (Brussel, 18.04.2018) . Een...
  Klik hier
 • Tips & Advies U en uw vennootschap - Akkoord onder voorbehoud tekenen?
  Akkoord onder voorbehoud tekenen?..Akkoord onder voorbehoud. Aan het einde van een belastingcontrole tekent u of uw boekhouder voor akkoord ‘onder voorbehoud van bezwaar’. U bent het nl. over sommige zaken toch niet helemaal eens met de controleur en u wilt zo nog de kans hebben om op het akkoord terug te komen. Heeft dit zin? Neen, helemaal niet. Het feit dat u het akkoord onder voorbehoud getekend heeft, neemt niet weg dat u er in principe door gebonden bent (Gent, 17.04.2018) . Bezwaar tegen akkoord...
  Klik hier
 • Tips & Advies Financieel management - Wanneer kunt u nu een beslissing over een bezwaarschrift toch nog laten rechtzetten?
  Een recente wet heeft een nieuwe procedure ingevoerd, waarmee u de fiscus kunt verzoeken om een verkeerde beslissing over een bezwaarschrift te corrigeren. De fiscus heeft de spelregels daarvoor onlangs in een circulaire verder verduidelijkt. Wanneer kunt u zo’n verzoek met kans op succes indienen? Hoe moet u dat aanpakken en hoeveel tijd heeft u daarvoor? Wat moet de fiscus met het verzoek doen en wat zijn de gevolgen voor de verdere procedure?
  Klik hier
 • Tips & Advies U en uw vennootschap - Cel administratieve sancties?
  Cel administratieve sancties?..Wat is dat? Binnen de fiscale bemiddelingsdienst zal er uiterlijk 01.01.2019 een dienst ‘Cel administratieve sancties’ (CAS) opgericht worden. Die nieuwe dienst wordt bevoegd om belastingverhogingen en fiscale administratieve boetes kwijt te schelden of te verminderen (wet van 29.03.2018 en circulaire 2018/C/91 van 19.07.2018) . Let op 1! U zal maar een kwijtschelding of vermindering kunnen vragen wanneer de administratieve sanctie definitief vaststaat, lees: zo u er niet meer...
  Klik hier
 • Tips & Advies U en uw vennootschap - Wat moet u weten over de aftrek van sociale bijdragen?
  Uw sociale bijdragen mag u in uw privéaangifte als beroepskosten aftrekken. Wat zijn ter zake de belangrijkste aandachtspunten en tips? Wat moet u doen als u merkt dat u in een vorige aangifte uw sociale bijdragen vergeten bent?
  Klik hier
 • Tips & Advies Financieel management - Aangifte te laat: geen belastingverhoging?
  Volgens het Hof van Cassatie mag de fiscus een laattijdige aangifte niet gelijkstellen met een niet-aangifte en kan hij dus geen belastingverhoging opleggen. Blijft die visie overeind nu artikel 444 WIB 92 (wet van 30.06.2017) uitdrukkelijk verwijst naar een laattijdige aangifte?
  Klik hier
 
Resultaat 1 tot 10 van 45 resultaten

Verfijn resultaat

Hulpmiddelen

Data