Resultaten

 
Resultaat 1 tot 10 van 33 resultaten
 • Tips & Advies U en uw vennootschap - Wat is een stilzwijgend akkoord en wat bent u ermee?
  Uw belastingcontroleur doet moeilijk over iets dat bij een vorige controle al bekeken werd en door zijn voorganger aanvaard werd. Heeft u dan een stilzwijgend akkoord waarop u zich kunt beroepen om ook nu een wijziging tegen te houden?
  Klik hier
 • Tips & Advies U en uw vennootschap - Laattijdige maar juiste jaarrekening?
  Laattijdige maar juiste jaarrekening?..Voorlopige en definitieve jaarrekening. Een vennootschap had een vennootschapsaangifte ingediend op basis van een voorlopige jaarrekening. Enige tijd later stelde ze een definitieve jaarrekening op en wilde ze ook de belastingaangifte corrigeren. Ze vroeg om een ambtshalve ontheffing op basis van een zgn. nieuw bescheid waarvan de laattijdige overlegging verantwoord wordt door gewettigde redenen. Wat zei de rechter? De vennootschap kreeg gelijk (Brussel, 18.04.2018) . Een...
  Klik hier
 • Tips & Advies U en uw vennootschap - Akkoord onder voorbehoud tekenen?
  Akkoord onder voorbehoud tekenen?..Akkoord onder voorbehoud. Aan het einde van een belastingcontrole tekent u of uw boekhouder voor akkoord ‘onder voorbehoud van bezwaar’. U bent het nl. over sommige zaken toch niet helemaal eens met de controleur en u wilt zo nog de kans hebben om op het akkoord terug te komen. Heeft dit zin? Neen, helemaal niet. Het feit dat u het akkoord onder voorbehoud getekend heeft, neemt niet weg dat u er in principe door gebonden bent (Gent, 17.04.2018) . Bezwaar tegen akkoord...
  Klik hier
 • Tips & Advies Financieel management - Wanneer kunt u nu een beslissing over een bezwaarschrift toch nog laten rechtzetten?
  Een recente wet heeft een nieuwe procedure ingevoerd, waarmee u de fiscus kunt verzoeken om een verkeerde beslissing over een bezwaarschrift te corrigeren. De fiscus heeft de spelregels daarvoor onlangs in een circulaire verder verduidelijkt. Wanneer kunt u zo’n verzoek met kans op succes indienen? Hoe moet u dat aanpakken en hoeveel tijd heeft u daarvoor? Wat moet de fiscus met het verzoek doen en wat zijn de gevolgen voor de verdere procedure?
  Klik hier
 • Tips & Advies U en uw vennootschap - Cel administratieve sancties?
  Cel administratieve sancties?..Wat is dat? Binnen de fiscale bemiddelingsdienst zal er uiterlijk 01.01.2019 een dienst ‘Cel administratieve sancties’ (CAS) opgericht worden. Die nieuwe dienst wordt bevoegd om belastingverhogingen en fiscale administratieve boetes kwijt te schelden of te verminderen (wet van 29.03.2018 en circulaire 2018/C/91 van 19.07.2018) . Let op 1! U zal maar een kwijtschelding of vermindering kunnen vragen wanneer de administratieve sanctie definitief vaststaat, lees: zo u er niet meer...
  Klik hier
 • Tips & Advies U en uw vennootschap - Wat moet u weten over de aftrek van sociale bijdragen?
  Uw sociale bijdragen mag u in uw privéaangifte als beroepskosten aftrekken. Wat zijn ter zake de belangrijkste aandachtspunten en tips? Wat moet u doen als u merkt dat u in een vorige aangifte uw sociale bijdragen vergeten bent?
  Klik hier
 • Tips & Advies Financieel management - Nalatigheids- en moratoriuminteresten
  De wet van 25.12.2017 i.v.m. de hervorming van de vennootschapsbelasting wijzigt ook de tarieven van nalatigheids- en moratoriuminteresten. Hoe zit dat precies?
  Klik hier
 • Tips & Advies Financieel management - Een controle is nog geen huiszoeking...
  Moet u de fiscus nu volgens het Grondwettelijk Hof op elk moment toegang geven tot de bedrijfslokalen? Is de bedrijfsleider verplicht om zijn medewerking te verlenen aan een controle en wat zijn de sancties als hij dat weigert? Mag de fiscus kasten opentrekken of u en uw collega’s zonder toestemming van de bedrijfsleider ondervragen?
  Klik hier
 • Tips & Advies Financieel management - Verhoging belastbare basis bij controle: geen fiscale aftrekken meer toegelaten?
  Ten gevolge van het zomerakkoord kunt u geen fiscale aftrekposten meer gebruiken om de verhoging van de belastbare basis na een controle te verminderen. Blijven bepaalde aftrekken vanaf 2018 soms toch nog toegelaten? Wanneer kan de controleur u eigenlijk een belastingverhoging opleggen? Hoeveel bedraagt die verhoging?
  Klik hier
 • Tips & Advies Financieel management - Een conflict met de fiscus oplossen via bemiddeling: doen of niet?
  Sinds een tiental jaar kunt u voor de oplossing van een conflict met de fiscus gebruik maken van bemiddeling. In zo’n 70% van de gevallen leidt bemiddeling ook tot resultaat. Sinds 1 september 2017 is het een en ander gewijzigd aan de bemiddelingsprocedure. Voor welke belastingen kunt u een beroep doen op fiscale bemiddeling? Vanaf en tot wanneer kunt u een aanvraag indienen? Hoe verloopt de procedure en wat is daar onlangs aan veranderd? Bent u dan verplicht om in te gaan op het voorstel van de bemiddelingsdienst?
  Klik hier
 
Resultaat 1 tot 10 van 33 resultaten

Verfijn resultaat

Hulpmiddelen

Data