Resultaten

 
Resultaat 1 tot 10 van 12 resultaten
 • Tips & Advies Financieel management - Aanslag geheime commissielonen: hoe wordt er voldaan aan de tijdige identificatievereiste?
  De aanslag geheime commissielonen heeft doorheen de jaren een belangrijke evolutie ondergaan. Welke nieuwe wijzigingen brengt de hervorming van de vennootschapsbelasting vanaf aanslagjaar 2021 met zich mee? Hoe wordt er voldaan aan de ‘tijdige identificatievereiste’, waardoor u alsnog aan de aanslag ontsnapt? Kan er dan soms toch sprake zijn van dubbele belasting of dubbele niet-belasting? Wat zegt het Grondwettelijk Hof daarover?
  Klik hier
 • Tips & Advies U en uw vennootschap - Tarief nalatigheidsinteresten 2019?
  Tarief nalatigheidsinteresten 2019?..Hoezo, 2019? Sinds 2018 wordt de interestvoet van de nalatigheidsinteresten jaarlijks bepaald, op basis van de tarieven voor lineaire obligaties op 10  jaar. Voor 2019 bedraagt de nalatigheidsinterest 4% (BS 24.12.2018) . Verschil met 2018? Neen, voor 2018 was het tarief ook 4%. Bijgevolg blijven ook de zgn. moratoriuminteresten, die de staat eventueel aan u moet betalen als hij zelf te laat is met een terugbetaling, hetzelfde als voor 2018, nl. 2%. Die zijn nl. altijd...
  Klik hier
 • Tips & Advies U en uw vennootschap - Nalatigheidsinterest ongrondwettig?
  Nalatigheidsinterest ongrondwettig?..Nieuwe berekening sinds 2018. Sinds 01.01.2018 is er een andere regeling inzake interesten die u moet betalen aan of terugkrijgen van de fiscus. Het tarief van de nalatigheidsinteresten is sindsdien nl. 4% en dat van de moratoriuminteresten slechts 2%. Voorheen waren die twee tarieven nog gelijklopend, nl. 7%. Ander tarief is toch discriminatie? Jammer genoeg niet, oordeelde het Grondwettelijk Hof onlangs (GwH, 29.11.2018) . U zal genoegen moeten blijven nemen met 2% en geen...
  Klik hier
 • Tips & Advies U en uw vennootschap - Cel administratieve sancties?
  Cel administratieve sancties?..Wat is dat? Binnen de fiscale bemiddelingsdienst zal er uiterlijk 01.01.2019 een dienst ‘Cel administratieve sancties’ (CAS) opgericht worden. Die nieuwe dienst wordt bevoegd om belastingverhogingen en fiscale administratieve boetes kwijt te schelden of te verminderen (wet van 29.03.2018 en circulaire 2018/C/91 van 19.07.2018) . Let op 1! U zal maar een kwijtschelding of vermindering kunnen vragen wanneer de administratieve sanctie definitief vaststaat, lees: zo u er niet meer...
  Klik hier
 • Tips & Advies Financieel management - Aangifte te laat: geen belastingverhoging?
  Volgens het Hof van Cassatie mag de fiscus een laattijdige aangifte niet gelijkstellen met een niet-aangifte en kan hij dus geen belastingverhoging opleggen. Blijft die visie overeind nu artikel 444 WIB 92 (wet van 30.06.2017) uitdrukkelijk verwijst naar een laattijdige aangifte?
  Klik hier
 • Tips & Advies U en uw vennootschap - Enkele weetjes over belastingverhogingen
  Een belastingverhoging is nooit leuk, maar voor welke overtredingen kan er zo’n verhoging opgelegd worden en hoe wordt die berekend? Wat dan met een overtreding te goeder trouw en hoe vraagt u een kwijtschelding of vermindering?
  Klik hier
 • Tips & Advies Financieel management - Uitgestelde belastingen nu herberekenen?
  Nu de tarieven in de vennootschapsbelasting gedaald zijn, mag u uw voorziening voor uitgestelde belastingen herberekenen. In welke andere omstandigheden is zo’n herberekening nog toegelaten? Heeft die herberekening ook fiscale of andere voordelen?
  Klik hier
 • Tips & Advies U en uw vennootschap - Controle met extra aanslag altijd te betalen?
  Volgens het zomerakkoord zou u uw aftrekposten niet meer mogen gebruiken om een inkomstenverhoging na controle mee te compenseren. Hoe zit dat concreet?
  Klik hier
 • Tips & Advies U en uw vennootschap - Gevolgen van een laattijdige aangifte
  Gevolgen van een laattijdige aangifte..Belastingverhoging? Dient u uw aangifte te laat in, dan kan dat bestraft worden met een belastingverhoging. Daarover is sinds een recente wetswijziging geen discussie meer (wet van 30.06.2017, BS 07.07.2017) . Altijd mogelijk? Neen! De belastingverhoging wordt nl. niet toegepast, ook al zijn de voorwaarden ervoor vervuld, als de niet-aangegeven inkomsten lager zijn dan € 2.500 (art. 444, lid 4 WIB 92) . Let op! De fiscus kan de laattijdige aangifte dan wel bestraffen...
  Klik hier
 • Tips & Advies U en uw vennootschap - Hoever mag de fiscus gaan bij een controle ter plaatse?
  Belasting- en btw-controleurs mogen bij u een controle doen, maar mogen ze dan ook zonder uw toestemming bv. een lokaal binnengaan, kasten openen of uw pc bedienen? Wat zei het Grondwettelijk Hof hierover op 12.10.2017?
  Klik hier
 
Resultaat 1 tot 10 van 12 resultaten

Verfijn resultaat

Hulpmiddelen

Data