Resultaten

 
Resultaat 1 van 9 resultaten
 • Tips & Advies U en uw vennootschap - Is het verlies bij de verkoop van een belegging aftrekbaar?
  U heeft met uw vennootschap belegd in individuele aandelen en obligaties, in beveks, in beleggingsfondsen. Nu verkoopt u sommige van die beleggingen met verlies. Zijn die verliezen of zgn. minderwaarden dan fiscaal aftrekbaar of niet?
  Klik hier
 • Tips & Advies U en uw vennootschap - Niet-gereglementeerd, nog waarborg?
  Niet-gereglementeerd, nog waarborg?..Niet-gereglementeerde spaarrekening. Uw bvba zou graag haar geld overhevelen van een gereglementeerde naar een niet-gereglementeerde spaarrekening (bv. NIBC, MeDirect). Kwestie van wat meer rendement te krijgen... Akkoord, uw bvba zal dan wel vanaf de eerste euro interest 30% rv betalen, maar netto houdt u dan zo’n 0,21% tot 0,28% over, meer dus dan bij een gewone rekening. Ook die € 100.000 bankwaarborg? Kortweg ja! Het zgn. depositogarantiesysteem tot € 100.000...
  Klik hier
 • Tips & Advies U en uw vennootschap - Beleggingspand via uw vennootschap of privé kopen?
  U wilt een woning kopen om te verhuren en dan later aan uw kinderen te schenken. Vroeger was het dan soms fiscaal beter die aankoop via uw vennootschap te doen. Is dat nú ook nog zo? Waarmee moet u rekening houden?
  Klik hier
 • Tips & Advies Financieel management - Uw liquiditeiten beleggen in een Tak 26?
  Omwille van de lage marktrente is het vandaag niet eenvoudig om de liquiditeiten van het bedrijf tegen een interessante rente te beleggen. Als u het geld een aantal jaar kunt missen, biedt een Tak 26 vaak een veel hoger rendement dan een termijnrekening. Wat houdt zo’n Tak 26-contract precies in? Is dat een veilige belegging? Wat zijn de voor- en nadelen?
  Klik hier
 • Tips & Advies U en uw vennootschap - Obligaties in waarde gedaald?
  Obligaties in waarde gedaald?..Obligaties in uw vennootschap. Uw vennootschap heeft wat geld in obligaties belegd, maar op het einde van het boekjaar zijn die minder waard dan het jaar voordien. Fiscaal gezien moet er dan een zgn. waardevermindering op geboekt worden. Waardevermindering niet aftrekbaar! Waardeverminderingen op handelsvorderingen zoals uw openstaande klanten zijn dan wel in principe fiscaal aftrekbaar, waardeverminderingen op obligaties daarentegen niet. Tip. Een zgn. minderwaarde bij verkoop...
  Klik hier
 • Tips & Advies U en uw vennootschap - Interest van buitenlandse obligatie?
  Interest van buitenlandse obligatie?..Buitenlandse en Belgische belasting. Wanneer u belegt in buitenlandse obligaties, zal er op de interest normaal gezien buitenlandse voorheffing ingehouden worden, vergelijkbaar met onze roerende voorheffing. Daarnaast moet er echter ook nog Belgische belasting betaald worden. Buitenlandse in min van de Belgische? Privé gaat dat niet, u kunt de buitenlandse belasting niet zgn. verrekenen met de Belgische belasting. Uw vennootschap kan echter in principe wel een forfaitair...
  Klik hier
 • Tips & Advies U en uw vennootschap - Een Tak 26 of een termijnrekening?
  Een Tak 26 of een termijnrekening?.. Vanuit financieel oogpunt. Het geld dat uw vennootschap op een termijnrekening aanhoudt, brengt tegenwoordig nog nauwelijks iets op en met de door de Europese Centrale Bank aangekondigde ‘kwantitatieve versoepeling’ is er weinig beterschap te verwachten. U overweegt daarom om dat geld geheel of gedeeltelijk te beleggen in een zgn. Tak 26. Zo’n Tak 26 levert immers normaal gezien een hoger, maar eveneens gewaarborgd rendement op. Fiscale gevolgen? Fiscaal wordt...
  Klik hier
 • Tips & Advies U en uw vennootschap - Uw vennootschap belegt in aandelen, hoe zit dat fiscaal?
  Door de recente turbulentie op de aandelenbeurzen wilt u de aandelen verkopen die uw vennootschap als belegging aanhoudt of ziet u er net een opportuniteit in om aandelen (bij) te kopen. Wat zijn dan de fiscale aandachtspunten?
  Klik hier
 • Tips & Advies U en uw vennootschap - Een overschot beleggen via uw vennootschap
  Tijdens de bespreking van uw jaarrekening stelde uw boekhouder voor om het cashoverschot niet zomaar te beleggen in een aandelenfonds, maar wel in een zgn. DBI-bevek. Wat is dat voor iets en welke voordelen heeft dit dan?
  Klik hier
 
Resultaat 1 van 9 resultaten

Verfijn resultaat

Hulpmiddelen

Data