Resultaten

 
Resultaat 1 van 2 resultaten
  • Tips & Advies U en uw vennootschap - Regelmatig loon voor aftrek groepsverzekeringspremie?
    De premies van een groepsverzekering in uw bvba zijn fiscaal aftrekbaar, op voorwaarde dat u op ‘regelmatige’ basis een loon uit uw bvba opneemt. Op 12.06.2018 gaf de rechter zijn visie over dat ‘regelmatig’. Hoe zit dat precies?
    Klik hier
  • Tips & Advies U en uw vennootschap - Matchingprincipe voor alles?
    Matchingprincipe voor alles?..Nieuwe regel voor vooruitbetaalde kosten. Vooruitbetaalde kosten waren tot voor kort volledig fiscaal aftrekbaar in het jaar van betaling, wat mogelijkheden bood voor fiscale optimalisatie, bv. met vooruitbetaalde huur aan uzelf. Vanaf aanslagjaar 2019 zijn vooruitbetaalde kosten echter maar aftrekbaar in een boekjaar in de mate waarin ze op dat boekjaar betrekking hebben (art. 195/1 WIB 92) . Dit is het zgn. boekhoudkundig matchingprincipe. Enkel wanneer fiscale optimalisatie?...
    Klik hier
 
Resultaat 1 van 2 resultaten