Resultaten

 
Resultaat 1 van 4 resultaten
 • Tips & Advies U en uw vennootschap - Online aangifte schuldvordering!
  Online aangifte schuldvordering!..Aangifte schuldvordering bij faillissement. Een van uw klanten die nog niet al zijn facturen betaald heeft, is onlangs failliet gegaan. U moet dus aangifte doen van uw nog openstaande schuldvorderingen. Tot nu toe ging dat schriftelijk bij de curator van het faillissement. Voor vennootschappen verplicht online. Sinds 01.04.2017 kunnen vennootschappen die aangifte van schuldvordering enkel nog online doen via het zgn. Centraal Register Solvabiliteit ( http://www.regsol.be )....
  Klik hier
 • Tips & Advies Financieel management - Centraal Register Solvabiliteit: een (r)evolutie in het faillissementslandschap?
  U las het wellicht ook al in de media: in het kader van de verdere digitalisering van justitie werd een Centraal Register Solvabiliteit opgericht. Wat is daarvan de doelstelling? Kunt u zelf ook van dat register gebruik maken? Wordt de aangifte van een schuldvordering nu eenvoudiger?
  Klik hier
 • Tips & Advies Financieel management - Dagvaarden in faling om betaling te krijgen?
  Wanneer kunt u een klant dagvaarden in faillissement? Welke voorwaarden moeten dan vervuld zijn? Levert zo’n dagvaarding u in de praktijk ook iets op? Wanneer is de aanstelling van een bewindvoerder vorderen een zinvol alternatief? Mag u ook dreigen met zo’n dagvaarding om een slechte betaler tot betere gedachten te brengen? Welke risico’s loopt u dan?
  Klik hier
 • Tips & Advies Financieel management - Schuldeiser in een faillissement: wat kunt u nog doen?
  U las het al in de krant: 2014 was opnieuw een jaar met een recordaantal faillissementen. Vroeg of laat wordt ook u geconfronteerd met een tegoed op een failliete klant. Hoe pakt u de zaken dan aan? Hoe kunt u nagaan of een klant failliet is? Hoe doet u dan spontaan aangifte van schuldvordering? Wat is een ‘eigendomsvoorbehoud’? Wanneer is zo’n clausule geldig en waarom moet u wel snel reageren? Niet alleen de banken en de fiscus zijn bevoorrechte schuldeisers. Ook u heeft daarnaast soms een voorrecht....
  Klik hier
 
Resultaat 1 van 4 resultaten

Verfijn resultaat

Hulpmiddelen

Data