Resultaten

 
Resultaat 1 tot 10 van 783 resultaten
 • Tips & Advies Financieel management - Nu nog voorafbetalen: tegemoetkoming in het kader van COVID-19
  In het kader van de hervorming van de vennootschapsbelasting, werd de financiële sanctie voor ontoereikende voorafbetalingen substantieel verhoogd. Daar waar het tarief van de vermeerdering in het verleden 2,25% bedroeg, werd dit tarief met ingang van aanslagjaar 2019 verdrievoudigd tot 6,75%. De wetgever heeft echter rekening gehouden met het feit dat vennootschappen kunnen kampen met liquiditeitsproblemen naar aanleiding van de COVID-19-pandemie, en heeft daarom de systematiek voor de berekening van deze...
  Klik hier
 • Tips & Advies Financieel management - Balans- en liquiditeitstest: hoe aanpakken?
  Uitkeringen door kapitaalloze vennootschappen (BV, CV) moeten een dubbele uitkeringstest ondergaan, de balans- en liquiditeitstest. Hoe pakt u die dubbele test praktisch aan? De CBN heeft daarover een ontwerpadvies gepubliceerd (Ontwerpadvies, 04.03.2020) . Wat kunnen we daaruit leren?
  Klik hier
 • Tips & Advies Financieel management - Quarantaineverlof voor ouders die geen opvangmogelijkheden hebben
  We zitten ondertussen alweer in semilockdown en hoewel de scholen terug opgestart zijn na twee weken herfstvakantie, hangt de opvangmogelijkheid voor ouders met kinderen aan een zijden draadje. Wat als een collega geen opvang voor zijn kinderen heeft omdat het kind in quarantaine moet of niet naar school mag omdat een klasgenootje of leerkracht besmet is? Ondertussen is bij wet geregeld dat een werknemer retroactief sinds 1 oktober tijdelijke werkloosheid wegens overmacht mag aanvragen in geval van sluiting...
  Klik hier
 • Tips & Advies Financieel management - Cassatie en een circulaire over DBI-aftrekbeperkingen
  Wanneer een vennootschap dividenden ontvangt van een dochtervennootschap, kan ze die in principe weer uit haar belastbare basis halen via de DBI-aftrek. Die aftrek is echter aan een aantal beperkingen onderworpen. Over één ervan heeft het Hof van Cassatie zich uitgesproken op 25.09.2020, over een ander heeft de fiscus op 02.07.2020 een circulaire uitgebracht. Wat staat er in dat arrest en in die circulaire, en wat zijn de gevolgen voor de praktijk?
  Klik hier
 • Tips & Advies Financieel management - Brexit: overgangsregeling eindigt eind 2020
  Het Verenigd Koninkrijk is reeds op 31.01.2020 uit de EU getreden nadat de Britten zich daarvoor in een referendum op 26.06.2016 hadden uitgesproken. Tot 31.12.2020 geldt er echter een overgangsregeling waarbij de huidige intracommunautaire regels inzake btw en douane van kracht blijven. Intussen voert het Verenigd Koninkrijk met de EU onderhandelingen over het toekomstige partnerschap, om een harde brexit te voorkomen. Wat verandert er inzake btw in principe vanaf 01.01.2021?
  Klik hier
 • Tips & Advies Financieel management - Kapitaalverhoging (NV) of uitgifte aandelen (BV): wat is er gewijzigd onder het WVV?
  Het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) heeft enerzijds de uitgifte van nieuwe aandelen in de NV en de BV sinds 1 januari 2020 verregaand versoepeld. Anderzijds is bijvoorbeeld de verslagplicht van het bestuursorgaan verstrengd. Wat is er nog zoal gewijzigd inzake kapitaalverhogingen (NV) of de uitgifte van nieuwe aandelen (BV)? Wat houdt het wettelijke voorkeurrecht in? Is een beperking of opheffing van dat voorkeurrecht mogelijk? Onder welke voorwaarden?
  Klik hier
 • Tips & Advies Financieel management - Werkbaarheidscheques: meer mogelijkheden
  De werkbaarheidscheques bestaan reeds sinds 2019 en bieden steun aan ondernemingen in de profitsector bij het in kaart brengen van knelpunten rond werkbaar werk binnen hun organisatie, met als doel de arbeidsomstandigheden duurzaam te verbeteren. Wat is er nu veranderd?
  Klik hier
 • Tips & Advies Financieel management - Consumptiecheques: een voordelig extraatje voor u en uw collega’s?
  Naar aanleiding van de coronacrisis lanceerde de regering de consumptiecheque. Zijn deze cheques een goede optie wanneer het bedrijf het personeel voor het einde van het jaar nog iets extra’s wil toekennen? Wat zijn dan de spelregels?
  Klik hier
 • Tips & Advies Financieel management - Uw klant annuleert het contract: heeft u recht op een schadevergoeding?
  Als uw klant een contract annuleert of een wanprestatie begaat, dan kunt u vaak een schadevergoeding vragen. Kunt u in de overeenkomst of in uw algemene voorwaarden meteen afspreken welke schadevergoeding de klant u dan verschuldigd is? Kan de rechtbank die vergoeding verminderen als ze overdreven is? Geldt dat ook als er geen sprake is van een schadebeding, maar van een opzegbeding? Wat moet u weten over het verschil daartussen?
  Klik hier
 • Tips & Advies Financieel management - Let op met het werven van fondsen via een website
  Start-ups hebben één ding gemeenschappelijk: ze zijn op zoek naar financiering. Als een van de kinderen van de bedrijfsleider met een bedrijf gestart is, ligt dat wellicht niet anders. In de huidige digitale wereld is het dan eenvoudig om digitaal (bv. via een eigen website) aan fondsenwerving te doen. Aangezien de drempel om financiering op te halen zo klein is, is het nuttig de juridische verplichtingen in dit verband onder de aandacht te brengen. Die verplichtingen kunnen trouwens ook van belang zijn,...
  Klik hier
 
Resultaat 1 tot 10 van 783 resultaten