Resultaten

 
Resultaat 1 tot 10 van 1654 resultaten
 • Tips & Advies U en uw vennootschap - Een huurcontract registreren...
  Een huurcontract registreren.....Online registratie. Sinds enkele jaren kunt u huurcontracten online laten registreren. U doet dit door op http://MyRent.be een aantal gegevens in te vullen en het huurcontract in pdf toe te voegen. Kan ‘offline’ registratie ook nog? Ja, zij het dat er daarvoor wel iets veranderd is. Tot nu toe kon u nog met uw huurcontract in het lokale registratiekantoor langsgaan of kon u uw contract met de post ernaar opsturen. Voortaan moet u een kopie van het contract, samen met een...
  Klik hier
 • Tips & Advies U en uw vennootschap - Nog eens over het UBO-register...
  Nog eens over het UBO-register.....UBO-register. Wat het UBO-register precies is en welke gegevens u aan dat register moet bezorgen, zullen we niet meer herhalen. Dat weet u intussen. Het is u ook bekend dat u die gegevens niet zelf hoeft in te voeren, u kunt dit laten doen door uw boekhouder. Stand van zaken. Blijkbaar is op dit moment (half augustus 2019) nog maar een kleine minderheid van de vennootschappen, verenigingen en stichtingen in het UBO-register opgenomen. De tijd begint echter te dringen, want...
  Klik hier
 • Tips & Advies U en uw vennootschap - Onbeperkt aantal relatiegeschenken per jaar voor de Btw?
  Voor de fiscus speelt het geen rol hoeveel geschenken u jaarlijks aan een beroepsrelatie geeft. Om de btw daarop te recupereren moet uw bv(ba) zich echter beperken tot één geschenk per jaar. Bij KB van 28.05.2019 is dat gewijzigd.
  Klik hier
 • Tips & Advies U en uw vennootschap - Boete met akkoord van boekhouder?
  Na een fiscale controle heeft uw boekhouder bij volmacht een akkoord gesloten met de fiscus. U bent het echter niet eens met de boete of belastingverhoging die daarin staat. Kunt u daar nog iets tegen doen?
  Klik hier
 • Tips & Advies U en uw vennootschap - Grensbedragen VAPZ voor 2019 bekend
  Grensbedragen VAPZ voor 2019 bekend..Begrenzing. VAPZ-premies zijn niet onbeperkt aftrekbaar als beroepskosten. De aftrek is maar mogelijk voor zover de premies een bepaald grensbedrag niet overschrijden. Dat grensbedrag is een percentage van het inkomen waarop uw voorlopige sociale bijdragen berekend worden met een absoluut maximumbedrag dat elk jaar vastgesteld wordt. Het percentage is al jaren 8,17% voor een gewone VAPZ en 9,4% voor een zgn. sociale VAPZ. Absoluut grensbedrag voor 2019. Dat is onlangs gepubliceerd...
  Klik hier
 • Tips & Advies U en uw vennootschap - Is het een interimdividend of een tussentijds dividend?
  Het nieuwe vennootschapsrecht maakt het mogelijk om ook in een bv als opvolger van de bvba zgn. interimdividenden uit te keren. Wat is een interimdividend precies en welke verschillen zijn er met een tussentijds dividend?
  Klik hier
 • Tips & Advies U en uw vennootschap - Rechtstreeks via uw vennootschap beleggen of beter privé?
  Uw vennootschap heeft een cashoverschot dat u wilt beleggen in obligaties. Wat is dan na de hervorming vennootschapsbelasting het best: uw vennootschap laten beleggen of dat geld eerst naar u privé halen en dan beleggen?
  Klik hier
 • Tips & Advies U en uw vennootschap - Verworpen autokosten verminderen met uw eigen bijdrage?
  U krijgt een auto ter beschikking van uw vennootschap waarvoor u een eigen bijdrage betaalt. Mag u die dan in mindering brengen van de zgn. verworpen uitgaven? Op 12.02.2019 heeft het hof van beroep zich daarover uitgesproken.
  Klik hier
 • Tips & Advies U en uw vennootschap - Niet-volgestorte aandelen verkopen?
  U wilt niet-volgestorte aandelen van uw bv verkopen. Bent u dan bevrijd van uw volstortingsplicht of kunt u later nog aangesproken worden om de aandelen te volstorten? Wat zegt het nieuwe vennootschapsrecht hierover?
  Klik hier
 • Tips & Advies U en uw vennootschap - Hoeveel km-vergoeding sinds 01.07.2019?
  Hoeveel km-vergoeding sinds 01.07.2019?..Belastingvrije forfaitaire vergoeding. U mag een forfaitair bedrag uit uw bvba halen voor beroepsmatige verplaatsingen die u voor uw vennootschap verricht met een eigen auto. Fiscaal is die vergoeding voor u privé belastingvrij als ze niet hoger is dan de km-vergoeding die ambtenaren ontvangen. Hoeveel sinds 01.07.2019? De kilometervergoeding voor ambtenaren wordt elk jaar op 01.07 geïndexeerd. Voor de periode van 01.07.2017 t.e.m. 30.06.2018 bedroeg de vergoeding € 0,3573,...
  Klik hier
 
Resultaat 1 tot 10 van 1654 resultaten