Nieuws toegevoegd op: 11.03.2015

Recentste nieuws

Investeringsaftrek - Attest

Attest investeringsaftrek nu aanvragen!

Vennootschappen en eenmanszaken die in 2014 energiebesparende investeringen gedaan hebben, kunnen mogelijk aanspraak maken op de verhoogde investeringsaftrek. U moet dan wel tegen 31.03 actie ondernemen! Waarover gaat het?

Energiebesparende investeringen. Daarmee worden beroepsmatige investeringen bedoeld in isolatie, hoogrendementsglas, zonnepanelen, warmtekrachtkoppeling, enz., waarvoor u een bijzondere investeringsaftrek kan krijgen van 13,5% op het bedrag van de investering.

Attest nodig. U heeft wel slechts recht op deze investeringsaftrek als u een attest heeft van de bevoegde gewestelijke overheid dat het energiebesparende karakter van de investering bevestigt.

Tijdig aanvragen! Namelijk binnen de drie maanden na de laatste dag van (in principe) het boekjaar waarin de investeringen gebeurd zijn. Voor 2014 is dat dus uiterlijk op 31.03.2015. Bent u te laat met die aanvraag, dan bent u de verhoogde investeringsaftrek onherroepelijk kwijt.

Vraag uiterlijk op 31.03.2015 het attest aan voor de energiebesparende investeringen van 2014, zo geniet u voor deze investeringen een verhoogde investeringsaftrek van 13,5%.

Contactgegevens
Indicator-Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven
Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068
klantenservice@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

Maatschappelijke zetel
Lefebvre Sarrut Belgium nv | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel
RPR Brussel | Btw BE 0436.181.878

  • Philippe Van Damme - 11 maart 2015

    Het gaat inderdaad om een apart attest dat dient te worden aangevraagd bij de Vlaamse Overheid.

  • Patrick van den Hemel - 11 maart 2015

    is dit een attest wat door de aannemer samen met de factuur wordt aangeleverd, of een apart attest dat bij een andere instantie dient te worden opgevraagd?