Nieuws toegevoegd op: 16.03.2015

Recentste nieuws

Btw - Aangiftes en listings

Btw-listing 2014 nu indienen!

Jaarlijks moet u een listing indienen van al uw btw-plichtige klanten in België aan wie u het afgelopen jaar gefactureerd heeft. Wat houdt dit precies in en wat riskeert u wanneer u te laat bent of helemaal geen listing zou indienen?

Wie moet deze listing indienen? Kortweg, iedereen met een Belgisch btw-nummer. Ook de zgn. kleine ondernemers moeten deze listing indienen.

Wat moet er vermeld worden? Kortweg, alle Belgische klanten aan wie u in 2014 goederen geleverd heeft of voor wie u diensten verricht heeft voor in totaal meer dan € 250 exclusief btw én die een Belgisch btw-nummer hebben. Particuliere klanten vallen er dus sowieso buiten...

Niemand te vermelden voor 2014? Dan had u in de laatste btw-aangifte over 2014 een kruisje kunnen zetten in het overeenstemmende vakje. Is dat niet gebeurd, dan moet u alsnog een nihillisting indienen.

Tijdig indienen! Concreet moet uw listing uiterlijk op 30 maart 2015 ingediend zijn. Bij gebrek aan een tijdige listing worden er boetes opgelegd die kunnen oplopen tot wel € 3.000.

Dien zeker vóór 31 maart uw jaarlijkse btw-listing in. U vermijdt dan boetes die kunnen oplopen tot € 3.000!

Contactgegevens
Indicator-Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven
Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068
klantenservice@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

Maatschappelijke zetel
Lefebvre Sarrut Belgium nv | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel
RPR Brussel | Btw BE 0436.181.878