Nieuws toegevoegd op: 02.06.2015

Recentste nieuws

Pensioen - Interne pensioenbelofte

Interne pensioenbelofte nu registreren! (bis)

Heeft uw vennootschap nog een 'bevroren' interne pensioenbelofte op haar balans staan, dan moet zij die uiterlijk op 30.06.2015 registreren in de zgn. pensioendatabank. Hoe zit dat praktisch en wat als u dat niet tijdig zou doen?

Oude pensioenbelofte. Sinds 01.01.2012 is het niet meer mogelijk om interne pensioenbeloften op te bouwen. Voor de reeds opgebouwde bedragen had u de keuze: deze externaliseren (lees: storten in een groepsverzekering of individuele pensioentoezegging) of deze ongewijzigd laten staan op uw balans.

Verplicht te registreren! Staat uw oude pensioenbelofte nog op uw balans, dan mag deze daar gewoon blijven bestaan, maar u moet ze nu wel aangeven bij de pensioendatabank. Voor die registratie heeft u nog de tijd tot uiterlijk 30.06.2015 (oorspronkelijk was er voorzien dat u dit reeds vóór 31.12.2014 moest aangeven). U kunt die registratie zelf doen, of uw sociaal secretariaat of uw boekhouder dit in uw plaats laten doen, mits een geldige volmacht.

Waar, hoe en wat registreren? De registratie gebeurt via de website van de sociale zekerheid (http://www.socialsecurity.be), via de online toepassing 'DB2P' (klik op 'Onderneming', vervolgens op 'Meer onlinediensten' in de rubriek Arbeidsrelaties en ten slotte op 'DB2P voor werkgevers en vennootschappen'). Hier moet u de pensioenbelofte zelf (datum van inwerkingtreding, begunstigde) registreren en de overeenkomst opladen. Vervolgens moet u nog een aantal kenmerken van de pensioenbelofte opgeven (het bedrag en de vorm, de wijze van financiering, ...).

Strenge sanctie! Geeft u de nodige informatie niet tijdig door aan de pensioendatabank, dan zal uw pensioenbelofte, op het ogenblik waarop ze uitgekeerd wordt, fiscaal niet aftrekbaar zijn.

Tip. Hevelt u uw interne pensioenvoorziening nog vóór 30.06.2015 over naar een verzekeringsmaatschappij, dan hoeft u dit niet te doen. Het is dan immers uw verzekeraar die verplicht is om alles door te geven aan de pensioendatabank.

Heeft u nog een interne pensioenbelofte op uw balans staan, zorg er dan voor dat die uiterlijk op 30.06.2015 geregistreerd is bij de online toepassing van de pensioendatabank. Zo niet is de latere uitkering niet aftrekbaar voor uw vennootschap!

Contactgegevens
Indicator-Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven
Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068
klantenservice@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

Maatschappelijke zetel
Lefebvre Sarrut Belgium nv | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel
RPR Brussel | Btw BE 0436.181.878