Nieuws toegevoegd op: 23.06.2015

Recentste nieuws

Btw - aangifte

Btw: faciliteiten zomervakantie 2015

De Btw heeft via een persbericht de faciliteiten voor de zomervakantie bekendgemaakt. Wat houden deze precies in?

Meer tijd voor de indiening. Kort samengevat komt het erop neer dat men voor de btw-aangiftes en listings die tijdens de zomermaanden ingediend moeten worden enkele weken uitstel krijgt. Hierbij een overzicht van de nieuwe termijnen.

Btw-aangifte Normaal uiterlijk in te dienen op Tijdens de vakantie uiterlijk in te dienen op
Tweede kwartaal 20 juli 10 augustus
Maand juni 20 juli 10 augustus
Maand juli 20 augustus 10 september

Let op 1! Voor de btw-aangifte over de maand augustus geldt er geen vakantieregeling meer. Die moet nog steeds uiterlijk op 21 september ingediend worden.

Let op 2! Voor het indienen van de aangiftes in het kader van de 'Mini One Stop Shop' (MOSS) geldt er geen vakantieregeling.

Voorschot volstaat. De betaling van de btw moet weliswaar gebeuren op de normale data, maar de Btw aanvaardt dat u een voorschot betaalt. Het eventuele saldo moet dan wel een tweetal weken later betaald worden. Indien uw voorschot niet volstond, worden er in eerste instantie interesten aangerekend, maar deze worden achteraf op nul gezet indien u bepaalde betalingsvoorwaarden nageleefd heeft.

Let op! Wanneer de verschuldigde btw hoger is dan € 125.000, worden deze interesten niet kwijtgescholden.

Tijdens de zomermaanden gaat het er ook bij de Btw iets 'relaxter' aan toe. U krijgt wat meer tijd om uw aangifte in te dienen en in principe volstaat de betaling van een voorschot.

Contactgegevens
Indicator-Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven
Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068
klantenservice@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

Maatschappelijke zetel
Lefebvre Sarrut Belgium nv | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel
RPR Brussel | Btw BE 0436.181.878