Nieuws toegevoegd op: 23.05.2016

Recentste nieuws

Ereloon - vrije beroepen

Fiches 281.50 indienen vóór 30 juni!

Werden er in 2015 vergoedingen betaald aan vrije beroepers? Dan is het nu tijd om de nodige fiches op te maken!

Wanneer fiche 281.50? Kortweg voor alle vergoedingen en voordelen die betaald werden aan dienstverrichters die niet onderworpen zijn aan de Belgische Boekhoudwet of geen btw-conforme facturen moeten opmaken. Het gaat dan meestal om de erelonen en commissies van vrije beroepers die handelen via een eenmanszaak. Dat zij mogelijk reeds een factuur of een ereloonnota opgesteld hebben, verandert hier niets aan! Voor diensten van buitenlandse vrije beroepers moet u altijd een fiche opmaken.

Ook voor advocaten? Absoluut! Zij zijn weliswaar btw-plichtig sinds 2014, maar zij zijn niet onderworpen aan de Boekhoudwet als ze via een eenmanszaak werken. In dat geval moeten er dus nog steeds fiches opgemaakt worden. Hetzelfde geldt trouwens voor notarissen en gerechtsdeurwaarders.

Tenzij bedrag lager dan € 125! Bedraagt de totale waarde per jaar en per verkrijger minder dan € 125, dan hoeft er ook nu geen fiche opgemaakt te worden.

Ten onrechte geen fiche opgesteld? Dan gelden er verschillende sancties naargelang het gaat om een vennootschap of een eenmanszaak. Bij een vennootschap kan de aanslag geheime commissielonen opgelegd worden. Bij een eenmanszaak kan de aftrek van het ereloon geweigerd worden.

De fiches 281.50 moeten uiterlijk tegen 30 juni 2016 ingediend worden. Bent u niet zeker of er een fiche opgesteld moet worden? Neem dan het zekere voor het onzekere en stel een fiche op, zo vermijdt u latere sancties!

Contactgegevens
Indicator-Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven
Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068
klantenservice@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

Maatschappelijke zetel
Lefebvre Sarrut Belgium nv | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel
RPR Brussel | Btw BE 0436.181.878