Nieuws toegevoegd op: 05.12.2016

Recentste nieuws

Onroerende verhuur - Revalorisatiecoëfficiënt

Revalorisatiecoëfficiënt voor 2016 is bekend!

Zopas werd de zogenaamde revalorisatiecoëfficiënt voor inkomstenjaar 2016 bekendgemaakt. Met welk cijfer moet u voortaan rekening houden en waarvoor is dit nu weer precies van belang?

Kleine verhoging. De revalorisatiecoëfficiënt werd lichtjes verhoogd, nl. van 4,23 naar 4,31 (KB van 17.11.2016, BS van 29.11.2016).

Fiscaal interessante huur. Deze coëfficiënt is van belang om te berekenen hoeveel fiscaal interessante huur men kan vragen in de volgende gevallen.

1) Verhuur voor beroepsdoeleinden
Bij een verhuur voor beroepsdoeleinden (bv. verhuur van een appartement dat gebruikt wordt als advocatenkantoor) wordt men belast op de werkelijk ontvangen huurgelden, na aftrek van een kostenforfait van 40%. Dit kostenforfait mag voor 2016 in geen geval meer bedragen dan het kadastraal inkomen x 2/3 x 4,31.

2) Verhuur door bedrijfsleider aan zijn vennootschap
Wanneer de huurinkomsten een bepaald bedrag overschrijden, worden ze geherkwalificeerd als bezoldigingen. Voor 2016 bedraagt dit grensbedrag het kadastraal inkomen x 5/3 x 4,31
 

Voor inkomstenjaar 2016 werd de revalorisatiecoëfficiënt verhoogd van 4,23 naar 4,31. Een bedrijfsleider die een gebouw verhuurt aan zijn vennootschap kan nu dus iets meer fiscaal interessante huur vragen dan vorig jaar.

Contactgegevens
Indicator-Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven
Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068
klantenservice@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

Maatschappelijke zetel
Lefebvre Sarrut Belgium nv | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel
RPR Brussel | Btw BE 0436.181.878