Nieuws toegevoegd op: 30.11.2018

Recentste nieuws

Aftrekbare kosten - Relatiegeschenken

Eindejaarsgeschenken: waar moet u op letten?

De eindejaarsperiode is vaak het uitgelezen moment om uw zakenrelaties een geschenk te geven. Wat is hierbij van belang op fiscaal vlak?

Inkomstenbelastingen. Geeft u een geschenk aan een zakenrelatie, dan let u er best op dat de waarde ervan niet meer bedraagt dan € 125 incl. btw. Zoniet wordt dit geschenk in hoofde van uw zakenrelatie beschouwd als een belastbaar voordeel van alle aard. De kost van het geschenk is in principe slechts voor 50% aftrekbaar. Gaat het echter om een geschenk van geringe waarde (bv. een stylo of een sleutelhanger) dat blijvend en opvallend uw naam en/of logo draagt, dan zijn de kosten daarvan volledig aftrekbaar als reclamekosten.

Btw. De btw op relatiegeschenken kunt u recupereren op voorwaarde dat u per zakenrelatie minder dan € 50 excl. btw spendeert. Dit principe geldt voor één geschenk per kalenderjaar en per zakenrelatie. De btw op de aankoop van tabaksfabrikaten en geestrijke dranken (bv. cognac, whisky, likeuren) is echter nooit aftrekbaar, ook al blijft men onder de grens van € 50!

Zorg voor een bewijs! Kosten voor relatiegeschenken hebben vaak een privékarakter en liggen daarom nogal gevoelig bij de fiscus. Het is dan ook belangrijk dat u bij een controle kunt aantonen dat het wel degelijk om een beroepsmatig geschenk gaat. U kunt bv. een lijst aanleggen van de personen aan wie u iets geschonken heeft en wat uw relatie met hen is.

Contactgegevens
Indicator-Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven
Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068
klantenservice@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

Maatschappelijke zetel
Lefebvre Sarrut Belgium nv | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel
RPR Brussel | Btw BE 0436.181.878