Nieuws toegevoegd op: 06.12.2018

Recentste nieuws

Vennootschappen - Het nieuw vennootschapsrecht

Het nieuw vennootschapsrecht: een stand van zaken

Het ontwerp van het nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) werd onlangs in eerste lezing goedgekeurd door de bevoegde kamercommissie. Hoewel er nog het een en ander kan wijzigen aan het ontwerp, is dit alvast een zeer belangrijke stap. Hierbij een stand van zaken.

Nog slechts vier vennootschapsvormen! Het is de bedoeling om het aantal vennootschapsvormen te beperken, waardoor er nog vier echt belangrijke vennootschapsvormen zouden overblijven. Het gaat concreet om de naamloze vennootschap (nv), de besloten vennootschap (bv), de coöperatieve vennootschap (cv) en de maatschap. Aan Europese structuren (bv. de Europese vennootschap) wordt niet geraakt. Deze zijn immers op Europees niveau geregeld en kunnen dus niet zomaar gewijzigd worden door de Belgische wetgever.

Kenmerken van de overblijvers? De nv zal zich bij uitstek lenen voor grote ondernemingen met een ruim aandeelhouderschap. Ten opzichte van de huidige nv wordt het bestuursmodel aanzienlijk versoepeld en is er meer vrijheid inzake stemrecht.

De bv volgt de bvba op en wordt de geprefereerde vennootschapsvorm voor kmo's en grote ondernemingen die beslotenheid zoeken. Het concept 'maatschappelijk kapitaal' wordt afgeschaft; de bv zal bijgevolg geen minimumkapitaal meer moeten hebben. Ze zal echter wél een aanvangsvermogen moeten hebben waarvan de toereikendheid verantwoord wordt in een financieel plan.

De cv zal voortaan nog enkel openstaan voor ondernemingen die daadwerkelijk het coöperatief gedachtengoed nastreven. Bestaande cv's die hier niet aan voldoen, zullen, naargelang het geval, omgezet moeten worden in een bv, een nv of een vof.

De maatschap ten slotte is de enige overblijver met onbeperkte aansprakelijkheid. Varianten met rechtspersoonlijkheid zijn de vof en de comm.v.

Vanaf wanneer? Zoals het er nu naar uitziet, zou het nieuw wetboek in werking treden op 1 mei 2019. Ten aanzien van bestaande vennootschappen en verenigingen zou het WVV in principe voor het eerst van toepassing worden vanaf 1 januari 2020.

Er wordt echter voorzien in een ruime overgangsregeling. Zo moeten de statuten van de reeds bestaande vennootschappen niet onmiddellijk aangepast worden, maar zou men hiermee kunnen wachten tot uiterlijk 1 januari 2024. De statuten moeten echter wél meteen aangepast worden conform het nieuw vennootschapsrecht indien de vennootschap vanaf 1 januari 2020 haar statuten zou wijzigen.

In het nieuw vennootschapsrecht zouden er nog slechts vier vennootschapsvormen overblijven, nl. de nv, de bv, de cv en de maatschap. Voor bestaande vennootschappen zal er echter voorzien worden in een ruime overgangsregeling.

Contactgegevens
Indicator-Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven
Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068
klantenservice@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

Maatschappelijke zetel
Lefebvre Sarrut Belgium nv | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel
RPR Brussel | Btw BE 0436.181.878