Nieuws toegevoegd op: 07.12.2018

Recentste nieuws

Bedrijfswagen - Mobiliteitsbudget

Mobiliteitsbudget: een stand van zaken

Op 3 december werd een wetsontwerp ingediend tot invoering van het mobiliteitsbudget. Wat moet u hier nu reeds over weten?

Mobiliteitsbudget. De bedoeling van het mobiliteitsbudget is om werkgevers, naast de recent ingevoerde mobiliteitsvergoeding, een alternatief te bieden voor de bedrijfswagen. Dit mobiliteitsbudget bestaat uit de volgende drie pijlers:

  • een milieuvriendelijke bedrijfswagen die voldoet aan specifieke ecologische eisen;
  • een heel aantal alternatieve en duurzame vervoermiddelen zoals de fiets, het openbaar vervoer, deelsystemen, enz.;
  • recht op uitbetaling van het saldo van het mobiliteitsbudget dat niet besteed is aan de twee voorgaande pijlers.

Vrij te kiezen! De werknemer kan hierbij, afhankelijk van het af te leggen traject en het doel van de verplaatsing, kiezen welke van deze drie pijlers hij wenst te gebruiken. Zo kan hij bv. het hele traject afleggen met de bedrijfswagen, maar kan hij evenzeer de bedrijfswagen nemen tot aan het station, vervolgens verder rijden met de trein en ten slotte overstappen op tram of bus, een deelfiets nemen, enz.

Het mobiliteitsbudget zou wel alleen openstaan voor werknemers met een bedrijfswagen en voor werknemers die er aanspraak op kunnen maken volgens het bedrijfswagenbeleid van de werkgever.

Fiscale gevolgen. De bedoeling is om de tweede pijler zo veel mogelijk te bevoordelen. Zo zijn de uitgaven in pijler 2 volledig onbelast bij de werknemer en volledig aftrekbaar bij de werkgever. De auto van pijler 1 ondergaat de gewone fiscale en sociale behandeling van een bedrijfswagen. Het bedrag dat uitbetaald wordt in contanten (pijler 3) zal onderworpen worden aan een specifieke sociale bijdrage van 38,07%.

Met het mobiliteitsbudget wil men een bijkomend alternatief bieden voor de traditionele bedrijfswagen. De bedoeling is dat deze nieuwe regeling reeds vanaf 1 januari 2019 zou ingaan.

Contactgegevens
Indicator-Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven
Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068
klantenservice@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

Maatschappelijke zetel
Lefebvre Sarrut Belgium nv | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel
RPR Brussel | Btw BE 0436.181.878