Nieuws toegevoegd op: 05.04.2019

Recentste nieuws

Bedrijfsleiders - minimumbezoldiging

Minimumbezoldiging bedrijfsleiders: afzonderlijke aanslag van 5,1% geschrapt!

Sinds aanslagjaar 2019 moet een vennootschap aan minstens één bedrijfsleider een bezoldiging van in principe ten minste € 45.000 toekennen, anders heeft ze geen recht op het verlaagd tarief. Daarnaast was er voortaan ook een nieuwe, bijkomende heffing van 5,1% verschuldigd op het tekort aan bezoldiging. Deze bijkomende heffing werd gisteren echter ingetrokken door de Kamer.

Sanctie van 5,1%. Werd er niet voldaan aan de minimumbezoldigingsvereiste, dan riskeerde men voortaan een bijkomende sanctie. Deze sanctie kwam er op neer dat er een afzonderlijke aanslag van 5,1% geheven werd op het verschil tussen het bedrag dat uitgekeerd had moeten worden en de bezoldiging die daadwerkelijk uitgekeerd werd (art. 219quinquies WIB). Keerde men bv. slechts € 20.000 uit in plaats van de vereiste € 45.000, dan was er dus in principe een bijkomende belasting van € 1.275 verschuldigd.

Zorgt voor controverse. Deze sanctie zorgde echter al snel voor heel wat interpretatieproblemen. Daarnaast was er ook heel wat protest tegen deze maatregel aangezien kleine vennootschappen voortaan geconfronteerd werden met een dubbele sanctie (verlies verlaagd tarief én bijkomende heffing) wanneer zij onvoldoende bedrijfsleidersbezoldiging toekenden.

Nu ingetrokken! Gisteren keurde de Kamer in plenaire vergadering het wetsvoorstel tot intrekking van deze sanctie goed. Belangrijk hierbij is dat het gaat om een intrekking met retroactieve werking, zodat deze sanctie in feite nooit heeft bestaan!

Contactgegevens
Indicator-Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven
Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068
klantenservice@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

Maatschappelijke zetel
Lefebvre Sarrut Belgium nv | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel
RPR Brussel | Btw BE 0436.181.878