Nieuws toegevoegd op: 25.04.2019

Recentste nieuws

Verhuur van onroerende goederen - Revalorisatiecoëfficiënt

Revalorisatiecoëfficiënt voor aj. 2020 is bekend!

Onlangs werd de zogenaamde revalorisatiecoëfficiënt voor inkomstenjaar 2019 bekendgemaakt. Met welk cijfer moet u voortaan rekening houden en waarvoor is dit nu weer precies van belang?

Kleine verhoging. De revalorisatiecoëfficiënt werd verhoogd van 4,47 naar 4,57 (KB van 3 april 2019, BS van 19 april 2019).

Fiscaal interessante huur. Deze coëfficiënt is van belang om te berekenen hoeveel fiscaal interessante huur men kan vragen in de volgende gevallen:

1) Verhuur voor beroepsdoeleinden

Bij een verhuur voor beroepsdoeleinden (bv. verhuur van een appartement dat gebruikt wordt als accountantskantoor) wordt men belast op de werkelijk ontvangen huurgelden, na aftrek van een kostenforfait van 40%. Dit kostenforfait mag voor 2019 in geen geval meer bedragen dan het kadastraal inkomen x 2/3 x 4,57.

2) Verhuur door bedrijfsleider aan zijn vennootschap

Wanneer de huurinkomsten een bepaald bedrag overschrijven, worden ze geherkwalificeerd als bezoldigingen. Voor 2019 bedraagt dit grensbedrag het kadastraal inkomen x 5/3 x 4,57.

 

Voor inkomstenjaar 2019 werd de zgn. revalorisatiecoëfficiënt verhoogd van 4,47 tot 4,57. Een bedrijfsleider die een gebouw verhuurt aan zijn vennootschap kan nu dus iets meer fiscaal interessante huur vragen dan vorig jaar.

Contactgegevens
Indicator-Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven
Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068
klantenservice@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

Maatschappelijke zetel
Lefebvre Sarrut Belgium nv | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel
RPR Brussel | Btw BE 0436.181.878