Nieuws toegevoegd op: 02.05.2019

Recentste nieuws

Personenbelasting - Aangifte

Aangifte personenbelasting aj. 2019 kan van start gaan!

De FOD Financiën heeft de belastingaangifte voor aj. voorgesteld. Tax-on-web is nu ook open, men kan dus van start gaan met het indienen van de aangifte!

De aangifte pb voor aj. 2019 verscheen reeds in het Belgisch Staatsblad van 3 april en werd nu ook officieel voorgesteld door de FOD.

De indieningstermijnen zijn als volgt:

Gewone aangifte

  • 28 juni voor de papieren aangiften;
  • 11 juli voor de aangiften via Tax-on-web (door de burger);
  • 24 oktober voor aangiften via Tax-on-web (door de mandataris).

Voorstel van vereenvoudigde aangifte

  • indien akkoord: de belastingplichtige moet niets doen;
  • indien niet akkoord: 28 juni voor een wijziging via papieren aangifte;
  • indien niet akkoord: 11 juli voor een wijziging via Tax-on-web.

In uitzonderlijke gevallen kan een aanvullende termijn worden toegestaan (bv. bij ernstige ziekte of verlies van documenten door diefstal of brand). Het uitstel moet in dat geval wel steeds vóór het verstrijken van de normale termijn aangevraagd worden.

Contactgegevens
Indicator-Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven
Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068
klantenservice@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

Maatschappelijke zetel
Lefebvre Sarrut Belgium nv | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel
RPR Brussel | Btw BE 0436.181.878