Nieuws toegevoegd op: 23.05.2019

Recentste nieuws

Aangifte nalatenschap - Vlaams gewest

Aangifte nalatenschap: sinds 1 april kan de voorafgaande schatting ook in het Vlaams gewest!

Het is niet altijd eenvoudig om de waarde van een onroerend goed in de aangifte nalatenschap correct in te schatten. Voor overlijdens sinds 1 april 2019 kunt u echter ook bij Vlabel een voorafgaande schatting aanvragen.

Schatting door erfgenamen. In principe moet men zelf de waarde van de onroerende goederen die deel uitmaken van de nalatenschap schatten aan de hand van de verkoopwaarde op de dag van het overlijden (art. 2.7.3.3.1 VCF)

Sanctie bij tekortschatting. Schat men deze waarde te laag in, dan bestaat de kans dat de fiscus aanvullende rechten zal opeisen. Bedraagt het verschil bovendien meer dan 10%, dan is er in principe ook een boete in de vorm van een belastingverhoging verschuldigd (art. 3.18.0.0.8 VCF).

Schatting door expert. Om het risico op tekortschatting te vermijden kan men een beroep doen op een erkende schatter-expert. Werden alle regels gerespecteerd, dan is deze schatting bindend voor de fiscus (art. 3.3.1.0.9/1 VCF).

Nu ook schatting door Vlabel! Voor overlijdens sinds 1 april 2019 is het nu ook mogelijk om aan Vlabel zelf een eenzijdige, bindende schatting te vragen van het geheel of een deel van de goederen die zich in België bevinden. Vlabel beschikt nu immers over een automatische, performante en accurate schattingstool. Deze voorafgaande schatting is kosteloos, in tegenstelling tot de schatting door een schatter-expert die op kosten van de erfgenamen gebeurt (art. 3.3.1.0.7 en art. 3.3.1.0.9 VCF).

In het Brussels Hoofdstedelijk en het Waals gewest kon men reeds een voorafgaande schatting op tegenspraak vragen aan de ontvanger van het bevoegde registratiekantoor (art. 20 W.Succ.).

Sinds 1 april kan men ook in het Vlaams gewest een voorafgaande schatting aanvragen. In tegenstelling tot het Brussels Hoofdstedelijk en Waals gewest wordt u daarbij niet betrokken. Het is dus Vlabel dat het onroerend goed eenzijdig waardeert. U kan ook nog steeds kiezen voor een schatting door een schatter-expert, maar dan draait u wel zelf op voor de kosten.

Contactgegevens
Indicator-Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven
Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068
klantenservice@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

Maatschappelijke zetel
Lefebvre Sarrut Belgium nv | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel
RPR Brussel | Btw BE 0436.181.878