Nieuws toegevoegd op: 28.05.2019

Recentste nieuws

Aftrekbare kosten - Fiches

Fiches 281.50 indienen vóór 30 juni 2019!

U moet ook dit jaar weer fiches 281.50 opmaken voor bepaalde vergoedingen die u in 2018 aan derden betaald heeft. Voor wie moet u zo'n fiche opstellen en wat zijn de mogelijke sancties indien de rapportering laattijdig of niet correct gebeurt?

Erelonen en commissies. In principe moeten er fiches 281.50 opgesteld worden voor alle commissies, makelaarslonen, erelonen, vergoedingen en voordelen van alle aard die u betaald heeft aan zeflstandige dienstverleners.

Er bestaan evenwel een aantal uitzonderingen. Zo moeten er geen fiches opgesteld worden:

  • wanneer de genieter een factuur voor de geleverde prestaties moet uitreiken krachtens het btw-wetboek én onderworpen is aan de Belgische boekhoudwetgeving;
  • wanneer het totale bedrag of de totale waarde per verkrijger per jaar niet hoger is dan € 125.

Dit komt er dus op neer dat er in de praktijk voornamelijk fiches opgesteld moeten worden voor betalingen aan vrije beroepers zonder vennootschap.Sinds 01.11.2018 zijn echter ook deze vrije beroepers onderworpen aan de boekhoudwetgeving en moeten ze dus in principe een btw-conforme factuur opstellen. Voor zulke erelonen moet u dus geen fiches meer opstellen. Voor de erelonen die betrekking hebben op de eerste tien maanden van 2018 zal u echter wél nog een fiche moeten opstellen.

Vrije beroepers die vrijgesteld zijn van btw (bv. dokters, kinesisten, enz.) reiken in principe ook na 01.11.2018 geen factuur uit met btw. Voor deze categorie moet de fiche 281.50 dus ook voor diensten na 01.11.2018 opgesteld worden.

Relatiegeschenken. Heeft u aan een bepaalde klant, leverancier of andere zakenpartner een relatiegeschenk gegeven van méér dan € 125, dan moet u hiervoor ook een fiche 281.50 opstellen zodat deze hierop belast kan worden.

Sanctie. Maakt u geen fiche op terwijl dat wel moest, dan is de betaalde vergoeding niet aftrekbaar en kan de fiscus in principe ook een boete opleggen van € 50 tot € 1.250. Bij vennootschappen kan men bovendien ook de zogenaamde aanslag geheime commissielonen van 102% toepassen. 

Dien vóór 30 juni 2019 de fiches 281.50 in! Zo niet riskeert u een boete en mogelijk ook een aanslag geheime commissielonen in de vennootschapsbelasting.

Contactgegevens
Indicator-Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven
Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068
klantenservice@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

Maatschappelijke zetel
Lefebvre Sarrut Belgium nv | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel
RPR Brussel | Btw BE 0436.181.878