Nieuws toegevoegd op: 20.06.2019

Recentste nieuws

Vennootschapsbelasting - Aangifte

Aangifte vennootschapsbelasting: opening Biztax ten laatste op 11 juli 2019!

Mededeling van de administratie inzake uitstel opening Biztax.

Aanvankelijk was voorzien dat de aangifte vennootschapsbelasting vanaf 20 juni zou ingediend kunnen worden. Uit een mededeling van de administratie beschikbaar op haar website blijkt echter dat deze datum niet haalbaar is door de vele technische aanpassingen die nodig zijn in Biztax.

De opening van Biztax is nu voorzien tegen ten laatste 11 juli 2019. De exacte datum zal later meegedeeld worden. Het aangifteformulier en de toelichting zijn wel reeds beschikbaar.

Contactgegevens
Indicator-Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven
Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068
klantenservice@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

Maatschappelijke zetel
Lefebvre Sarrut Belgium nv | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel
RPR Brussel | Btw BE 0436.181.878