Nieuws toegevoegd op: 27.06.2019

Recentste nieuws

Kosten eigen aan de werkgever - Kilometervergoeding

Nieuwe tarief kilometervergoeding is gekend!

Het tarief van de kilometervergoeding voor de periode van 1 juli 2019 tot 30 juni 2020 werd vandaag gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Hoeveel bedraagt dit nieuwe forfait en wat is hierbij van belang?

Voor wie geldt dat alweer? De belastingvrije kilometervergoeding geldt voor iedereen die met zijn eigen privéauto beroepsmatige verplaatsingen maakt. Men kan die vergoeding dus toekennen aan het personeel, maar ook aan de zaakvoerder/bestuurder van een vennootschap als die met zijn eigen auto of die van zijn partner eens een beroepsmatige verplaatsing maakt.

Hoeveel? Zoals elk jaar werd het tarief ook dit jaar geïndexeerd. Vanaf 1 juli 2019 bedraagt de forfaitaire vergoeding € 0,3653 per beroepsmatig gereden kilometer en dit in principe tot 30 juni 2020. Het voorbije jaar bedroeg die vergoeding € 0,3573. Een hogere vergoeding is mogelijk, maar dan moet u wel die hogere gemiddelde kostprijs per kilometer kunnen bewijzen.

De beroepsmatige kilometers die met een privéauto afgelegd worden, kunnen vanaf 1 juli 2019 belastingvrij vergoed worden tegen een tarief van € 0,3653 per kilometer.

Contactgegevens
Indicator-Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven
Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068
klantenservice@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

Maatschappelijke zetel
Lefebvre Sarrut Belgium nv | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel
RPR Brussel | Btw BE 0436.181.878