Nieuws toegevoegd op: 21.08.2019

Recentste nieuws

Successieplanning - Schenking

Verklaring tot behoud voor schenkingen gedaan vóór 1 september 2018: nu actie ondernemen!

Wie in het verleden schenkingen gedaan heeft en niet wenst dat de regels van het nieuwe erfrecht daarop van toepassing zijn, moet vóór 1 september een zogenaamde verklaring tot behoud (van de oude regels) door zijn notaris laten opstellen.

Nieuwe wet geldt ook voor oude schenkingen. Sinds 1 september 2018 is de nieuwe Erfwet in voege, die ook van toepassing is op vroegere schenkingen. Deze nieuwe wet heeft belangrijke gevolgen inzake de waardering van deze schenkingen. Zo worden schenkingen voortaan steeds gewaardeerd op het ogenblik van de schenking en is er een indexatie van toepassing.

Tenzij bij verklaring tot behoud. De hervorming van het erfrecht laat toe dat u voor schenkingen van vóór 1 september 2018 kiest voor de oude regels van waardering. In het bijzonder wanneer het ging om de schenking van een familiale onderneming met voorbehoud van vruchtgebruik kan een dergelijke verklaring tot behoud aangewezen zijn.

Wenst u dat het oude erfrecht van toepassing blijft op deze oude schenkingen, dan moet u vóór 1 september 2019 een verklaring tot behoud laten opstellen door een notaris!

'Alles of niets'-regeling! Legt u een verklaring tot behoud af, dan geldt deze meteen voor alle schenkingen gedaan vóór 1 september 2018. Het is dus niet mogelijk om à la carte te kiezen.

U kunt nog tot en met 31 augustus 2019 een verklaring tot behoud afleggen waardoor de oude waarderingsregels blijven gelden voor schenkingen die van vóór 1 september 2018 dateren. Een dergelijke verklaring valt zeker te overwegen wanneer men een familiale onderneming geschonken heeft met voorbehoud van vruchtgebruik.

Contactgegevens
Indicator-Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven
Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068
klantenservice@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

Maatschappelijke zetel
Lefebvre Sarrut Belgium nv | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel
RPR Brussel | Btw BE 0436.181.878