Nieuws toegevoegd op: 05.09.2019

Recentste nieuws

Vennootschap - UBO-register

UBO-register: deadline 30.09.2019!

De uiterste datum waarop men de uiteindelijke begunstigden van een vennootschap moet melden in het UBO-register is 30.09.2019. Wat moet men precies vermelden en welke sancties riskeert men?

UBO-register. Het UBO-register is een register dat beheerd wordt door de FOD Financiën waarin de 'uiteindelijke begunstigden' (ultimate beneficial owners) van onder meer alle Belgische vennootschappen, vzw's en stichtingen opgenomen moeten worden.

Onder 'uiteindelijke begunstigden' verstaat men natuurlijke personen die rechtstreeks of onrechtstreeks minstens 25% van de aandelen bezitten, alsook de natuurlijke personen die op een of andere manier zeggenschap hebben over de vennootschap (bv. de zaakvoerders of bestuurders).

Welke informatie vermelden? De naam, geboortedatum, nationaliteit, verblijfplaats, het identificatienummer (rijksregisternummer) en de datum waarop ze uiteindelijke begunstigden geworden zijn. Daarnaast moet men het aandelenpercentage vermelden of verwijzen naar het feit dat de begunstigden via andere middelen controle uitoefenen.

Door wie in te vullen? In principe zijn dat de leden van het bestuursorgaan. Dit kan men eenvoudig doen via MyMinfin. Men kan er echter ook voor kiezen om hiervoor de boekhouder een volmacht te geven. Wordt deze verplichting niet nageleefd, dan kan men een administratieve boete krijgen van € 250 tot € 50.000.

Geef uiterlijk tegen 30.09.2019 de nodige informatie over de uiteindelijke begunstigden door aan het UBO-register. Zoniet riskeert u een administratieve boete!

Contactgegevens
Indicator-Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven
Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068
klantenservice@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

Maatschappelijke zetel
Lefebvre Sarrut Belgium nv | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel
RPR Brussel | Btw BE 0436.181.878