Nieuws toegevoegd op: 26.09.2019

Recentste nieuws

UBO-register

UBO-register: gedoogbeleid tot 31.12.2019

Het UBO-register moet ingevuld zijn voor 30 september 2019. De administratie zal echter een gedoogbeleid voeren tot en met 31 december 2019.

Het UBO-register. Het UBO-register is een register dat beheerd wordt door de FOD Financiën waarin bepaalde gegevens worden geregistreerd van de 'uiteindelijke begunstigde' (Ultimate Beneficial Owners) van alle vennootschappen, (internationale) vzw's, stichtingen, trusts, juridische entiteiten gelijkaardig aan trusts of gelijkaardig aan een fiducie naar Belgisch recht. Iedere persoon die minstens 25% van de aandelen van een vennootschap bezit moet geregistreerd worden in het UBO-register door de wettelijk vertegenwoordiger van de vennootschap. 

Uitstel. De uiterste datum om de 'uiteindelijke begunstigde' te registreren in het UBO-register is 30.09.2019. Echter, de adminstratie zal een gedoogbeleid voeren tot en met 31.12.2019 en geen sancties toepassen. 

U moet het UBO-register invullen uiterlijk 30 september 2019. Echter, er zal geen sanctie worden toegepast indien de registratie gebeurt vóór 31 december 2019. 

Contactgegevens
Indicator-Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven
Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068
klantenservice@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

Maatschappelijke zetel
Lefebvre Sarrut Belgium nv | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel
RPR Brussel | Btw BE 0436.181.878