Nieuws toegevoegd op: 17.10.2019

Recentste nieuws

Woonbonus - Hervorming Vlaams gewest

Hervorming woonfiscaliteit: Vlaamse regering schept klaarheid!

De hervorming van de woonfiscaliteit zorgt voor veel onzekerheid. De Vlaamse Regering heeft daarom een uitgebreide mededeling gepubliceerd op haar website.

Het Vlaams Regeerakkoord 2019-2024 voorziet binnen de woonfiscaliteit in een tax shift van het fiscaal voordeel van het hebben van een woning naar het verwerven ervan. Concreet houdt dit in dat vanaf 1 januari 2020:

  • de woonbonus uitdooft;
  • de verkooprechten op de aankoop van een enige, eigen woning verlaagd worden naar 6% (5% bij een ingrijpende energetische renovatie).

Er heerst veel onzekerheid omtrent de inwerkingtreding van deze maatregelen. De Vlaamse Regering heeft daarom een uitgebreide mededeling gepubliceerd op haar website. Deze kunt u raadplegen via deze link.

Contactgegevens
Indicator-Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven
Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068
klantenservice@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

Maatschappelijke zetel
Lefebvre Sarrut Belgium nv | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel
RPR Brussel | Btw BE 0436.181.878