Nieuws toegevoegd op: 22.11.2019

Recentste nieuws

Btw - Kleineondernemersregeling

Kleineondernemersregeling BTW in 2020? Nu actie ondernemen!

Bedraagt uw omzet in 2019 niet meer dan € 25.000 excl. btw, dan kunt u vanaf 1 januari 2020 onder de kleineondernemersregeling vallen. Wat houdt dit concreet in en wat moet u hiervoor doen?

Vrijstelling voor kleine ondernemingen. Het gaat om een gunstregeling voor ondernemingen waarvan de jaaromzet niet meer bedraagt dan € 25.000 excl. btw, waardoor hun btw-verplichtingen tot een minimum beperkt worden. Concreet komt het erop neer dat men vrijgesteld is van btw en dus ook geen periodieke btw-aangiftes meer moet indienen. Daar staat dan wel tegenover dat men ook geen recht op aftrek heeft van de btw die men zelf beroepsmatig betaalt aan zijn leveranciers!

Aanvragen vóór 15 december! Wilt u al vanaf 1 januari 2020 gebruik maken van deze regeling, dan moet u dit vóór 15 december aanvragen bij uw btw-controle via aangetekende brief. In deze aanvraag moet u uw omzet vermelden van de eerste drie kwartalen van 2019 alsook een raming van de omzet van het vierde kwartaal. 

Niet voor iedereen! Sommige categorieën worden expliciet uitgesloten van de kleineondernemersregeling, zelfs al halen ze dus maar een beperkte omzet. Het gaat meer bepaald om aannemers die geregeld werk in onroerende staat verrichten en horecazaken die verplicht gebruik moeten maken van het geregistreerd kassasysteem.

Wenst u vanaf 1 januari 2020 onder de kleineondernemersregling te vallen, dien dan vóór 15 december een aanvraag in bij uw btw-controle.

Contactgegevens
Indicator-Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven
Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068
klantenservice@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

Maatschappelijke zetel
Lefebvre Sarrut Belgium nv | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel
RPR Brussel | Btw BE 0436.181.878