Nieuws toegevoegd op: 24.01.2020

Recentste nieuws

Bedrijfswagen - Mobiliteitsvergoeding

Grondwettelijk Hof vernietigt mobiliteitsvergoeding!

Het Grondwettelijk Hof heeft in een arrest van 23 januari 2020 de mobiliteitsvergoeding ('cash for car'-regeling) vernietigd. Wat moet u hier over weten?

Mobiliteitsvergoeding. Door de wet van 30 maart 2018 werd een regeling ingevoerd waarbij werknemers hun bedrijfswagen kunnen inruilen voor een mobiliteitsvergoeding, met dezelfde fiscale en sociale voordelen als een bedrijfswagen.

Nu vernietigd door het Grondwettelijk Hof! Een aantal vakbonden en klimaatorganisaties hadden echter een klacht ingediend tegen deze regeling en het Hof geeft hen nu gelijk. Volgens het Hof zijn 'zowel het algemene opzet van de ontworpen regeling als bepaalde aspecten van de concrete uitwerking ervan problematisch in het licht van de grondwettelijke beginselen van gelijkheid en niet-discriminatie' (Arrest nr. 11/2020, 23.01.2020). Concreet zou deze regeling immers leiden tot een niet-gerechtvaardigde, ongelijke behandeling van loon. Bovendien biedt deze regeling onvoldoende garanties dat er uiteindelijk effectief minder wagens zullen rondrijden.

Tijd tot eind 2020. Wie reeds gebruikt gemaakt heeft van de 'cash for car'-regeling krijgt van het Hof in principe tijd tot eind 2020 om over te stappen naar een andere regeling. Een mogelijk alternatief vormt het in 2019 ingevoerde mobiliteitsbudget.

 

 

Het Grondwettelijk Hof heeft in een arrest van 23 januari 2020 de mobiliteitsvergoeding vernietigd. Wie reeds gebruik maakt van deze regeling krijgt in principe tot het einde van het jaar om over te stappen naar een andere regeling.

Contactgegevens
Indicator-Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven
Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068
klantenservice@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

Maatschappelijke zetel
Lefebvre Sarrut Belgium nv | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel
RPR Brussel | Btw BE 0436.181.878