Nieuws toegevoegd op: 21.02.2020

Recentste nieuws

VAA - Rekening-courant

Voordeel rekening-courant 2019 is bekend!

Naar jaarlijkse gewoonte werd het interesttarief voor het voordeel rekening-courant bekendgemaakt (KB 17.02.2020, BS 21.02.2020). Wat moet u hier over weten?

Rekening-courant schuld. Heeft u een schuld aan uw vennootschap, dan moet u daar ofwel interesten op betalen, ofwel wordt u privé belast op het feit dat u gratis leent van uw vennootschap (voordeel rekening-courant).

Omvang van het voordeel. Het belastbaar voordeel voor inkomstenjaar 2019 bedraagt 8,78% van de gemiddelde stand (beginstand + eindstand gedeeld door 2) van uw rekening-courant (voor inkomstenjaar 2018 bedroeg deze 8,94%). Zijn er echter belangrijke schommelingen geweest, dan moet het belastbaar voordeel in principe per maand berekend worden.

Fiche. Het voordeel rekening-courant moet in principe mee vermeld worden op de individuele fiche (281.20), die u moet indienen tegen uiterlijk 29 februari, zo niet riskeert de vennootschap hiervoor een aanslag geheime commissielonen.

Heeft u in 2019 gratis geleend via rekening-courant van uw vennootschap, dan wordt u privé belast op een voordeel van alle aard. Dat voordeel is voor 2019 vastgelegd op 8,78%, een lichte daling dus ten opzichte van 2018 (8,94%).

Contactgegevens
Indicator-Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven
Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068
klantenservice@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

Maatschappelijke zetel
Lefebvre Sarrut Belgium nv | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel
RPR Brussel | Btw BE 0436.181.878